tikel

tifüs

YLat typhus bulaşıcı bir hastalık (İlk kullanım: 1759 de Sauvages, Fr. tabip.) EYun týphos τύφος zbuhar, duman EYun týphō τύφω ztütmek

tigin

<< ETü tégin köle, özellikle Hakanın kölesi, bir soyluluk unvanı ≈ Sogd tikīn a.a.

tik1

Fr tic istem dışı kas seğirmesi

tik2

İng teak bir tür tropik ağaç, bu ağacın tahtası Malayalam tekka

tik3

İng tick tıklama, imleme, onay imi onom

tikel

YTü: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
tike = Cüz ... tikel = Cüz'i = Particulier ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1063]
bir tikü et [[bir parça et]]

TTü tike lokma, ufak parça +Al << ETü tikü a.a.

Not: TTü Gaziantep ağzında yaşayan tike kebabı ("lokma kebabı") deyiminden esinlenmiş Yeni Türkçe felsefe terimidir.


30.09.2020
tiki

~? marka Tikky Rotring firmasına ait kalem markası

tiksin|mek

<< TTü diksin-/ditsin- iğrenmek, titizlenmek <? TTü dik +sIn-

tilavet

Ar tilāwa(t) تلاوة z [#tlw fiˁāla(t) msd.] yüksek sesle okuma, özellikle Kuran okuma Ar talā izledi, takip etti

tilcik

ETü tıl/til dil +çUk

tilki

<< ETü tilkü a.a.