tişört

tirkeş

Farsça tīrkaş تيركش z "1. ok-çeken, okçu, 2. ok torbası" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça tīr "ok" ve Farsça kaş "çeken" sözcüklerinin bileşiğidir.

tiroit

Fransızca thyroïde "gırtlak üstü bezi (iki kanatlı kapıya benzer biçiminden ötürü)" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1560 Amboise Paré, Fr. hekim.) Fransızca sözcük Eski Yunanca thyroeidēs θυροειδης z "kapı gibi olan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca thýra θύρα z "kapı" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰur-éh₂ (*dʰur-ā́) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰwer- "kapı" kökünden türetilmiştir.

tirsi

Yeni Yunanca thríssa veya fríssa θρίσσα/φρίσσα z "sardalyaya benzer bir balık, alosa fallax" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen thríssa θρίσσα z sözcüğünden evrilmiştir.

tirşe

Farsça turşa veya turşak ترشه/ترشك z "ekşi bir ot, kuzu kulağı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça turş ترش z "ekşi" sözcüğünden +a ekiyle türetilmiştir.

tiryak

Farsça tiryāk ترياك z "1. panzehir, 2. (mec.) afyon" sözcüğünden türetilmiştir. Farsça sözcük Eski Yunanca thēriakē θήριακη z "Pontus kralı Mithridates'e atfedilen anti-zehir" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca thḗrion θήριον z "zehirli yılan" sözcüğünden türetilmiştir.

tişört
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1965]
üstün kaliteli Antron ipekli tişortları

Köken

İngilizce tee-shirt "T harfi şeklinde kesilmiş kısa kollu bluz" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce tee "T harfi" ve İngilizce shirt "gömlek" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Eski İngilizce scyrte "biçilmiş giysi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skeran "kesmek" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-² "kesmek" biçiminden evrilmiştir. )

Daha fazla bilgi için korteks maddesine bakınız.


13.01.2015
titan

Fransızca titane "1. Yunan mitolojiisinde bir dev, 2. kimyada bir element" veya Yeni Latince titanium "kimyada bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1795 Martin Heinrich Klaproth, Alm. kimyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca títanos τίτανος z "ak toprak, kireç" sözcüğünden +ium ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Akatça ṭīṭu "çamur, çömlekçi kili" sözcüğü ile eş kökenlidir.

titiz

Eski Türkçe titiz "keskin veya kekremsi (tat)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe titig "zonklama, titreşme" sözcüğü ile eş kökenlidir.

titr

Fransızca titre "yazı başlığı, unvan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince titulus "kitabe, yazıt, ün, unvan" sözcüğünden evrilmiştir.

titrasyon

Fransızca titration "bir kimyasal eriyikte bileşenlerin yoğunluğunu ölçme yöntemi, volümetrik analiz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca titrer "sıfat ve rütbesini belirlemek, adını koymak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca titre "unvan, sıfat" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

titre|mek

Eski Türkçe titre- "(korku, soğuk veya öfkeden) bedenen sarsılmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe titiz "kekremsi veya öfkeli" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir.