tezkere

tezek

<< ETü tezek hayvan dışkısı

tezekkür

Ar taḏakkur تذكّر z [#ḏkr tafaˁˁul V msd.] aklına getirme, anma, düşünme Ar ḏakara ذكر zandı

tezene

Fa tāziyāne تازيانه zkırbaç, koşturgaç Fa taχtan, tāz- koşmak

tezgâh

Fa dastgāh دستگاه zel yeri

tezhip

Ar taḏhīb تذهيب z [#ḏhb tafˁīl II msd.] altın işleme, altın yaldız Ar ḏahhaba ذَهَّبَ z [II f.] altın işledi Ar ḏahab ذَهَب zaltın

tezkere

KTü: [ Seyf-i Sarayî, Gülistan Tercümesi, 1391]
tileseŋiz ki tezkire [mezar yazıtı] yazıla bu ikki beyt

Ar taḏkira(t) تذكرة z [#ḏkr tafˁila(t) II msd.] andıç, memorandum, nota Ar ḏakara ذَكَرَ zandı

 zikir

Not: Güncel kullanımda "askerlik hizmetini yapmış olduğuna dair belge" ve "yasama organına hitaben hükümet yazısı" anlamları ile sınırlıdır.

Benzer sözcükler: tezakir, tezkereci


01.07.2021
tezkiye

Ar tazkiya(t) تزكية z [#zkw tafˁila(t) II msd.] aklama, suçsuzluğuna tanık olma, haklı çıkarma Ar zakā akladı, arıttı

tezvirat

Ar tazwīrāt تزويرات z [#zwr çoğ.] fesatlıklar, hilecilik Ar tazwīr [tafˁīl t.] fesat, sahtelik +āt Ar zāra زار zyamuk veya eğik idi, sahte idi, ikiyüzlülük yaptı

tezyif

Ar tazyīf تزييف z [#zyf tafˁīl II msd.] sahte yapma, bozma, kalp para yapma Ar zāfa sahte idi

tezyin

Ar tazyīn تزيين z [#zyn tafˁīl II msd.] süsleme, bezeme Ar zāna زان zbezedi

tezyit

Ar tazyīd تزييد z [#zyd tafˁīl II msd.] ziyade etme, artırma Ar zāda زاد zarttı