tevkil

tevessü

Arapça wsˁ kökünden gelen tawassuˁ توسّع z "1. yayılma, genleşme, 2. (bir yerde) rahat etme, intibak etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wasuˁa وسع z "enli ve geniş idi, yayıldı, yer kapladı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tevessül

Arapça wsl kökünden gelen tawassul توسّل z "1. yalvarma, dileme, 2. vesile sayma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wasala وَصَلَ z "ulaştı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tevhit

Arapça wḥd kökünden gelen tawḥīd توحيد z "birleştirme, bir kılma, birlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḥada وَحَدَ z "bir idi, tek idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tevil

Arapça Awl kökünden gelen taˀwīl تأويل z "1. bir şeyin sonucu, akıbet, issue, 2. bir sözün anlamı, yorum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça āla آل z "döndü, geri geldi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tevkif

Arapça wḳf kökünden gelen tawḳīf توقيف z "1. durdurma, alıkoyma, 2. koluna bilezik takma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳafa وقف z "durdu" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tevkil
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
tevkīl: kimseyi yerine nasb e., işi ğayre havāle e.

Köken

Arapça wkl kökünden gelen tawkīl توكيل z "birini vekil etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wakala وكل z "vekâlet etti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için vekâlet maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

müvekkil


11.08.2014
tevlit

Arapça wld kökünden gelen tawlīd توليد z "doğurtma, sonuç doğurma, sebep olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walada وَلَدَ z "doğurdu" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tevrat

Arapça tawrā(t) توراة z "Kuran'a göre Musevilerin kutsal kitabı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice tōrāh תורה z "öğreti, yasa, yasalar kitabı, Musa yasaları külliyatı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice yrh kökünden gelen hōrāh הורה z "öğretme, yol gösterme, rehber olma" sözcüğünden türetilmiştir.

tevriye

Arapça wry kökünden gelen tawriya(t) تورية z "amacını veya anlamını saklama, kapalı sözle ima etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça warāˀ وراء z "ard, öte" sözcüğünün tafˁila(t) vezninde (II) masdarıdır.

tevsi

Arapça wsˁ kökünden gelen tawsīˁ توسيع z "genişletme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wasuˁa وسع z "enli ve geniş idi, yayıldı, yer kapladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tevsik

Arapça ws̠ḳ kökünden gelen tawṯīḳ توثيق z "güvence verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṯaḳa وثق z "belgeledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.