tevhit

tevekkeli

Arapça tawakkulī "tevekkül sahibi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wkl kökünden gelen tawakkul توكّل z "tevekkül, Allah'a boyun eğme" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.

tevekkül

Arapça wkl kökünden gelen tawakkul توكّل z "güvenme, inanma, özellikle Allah'a güvenme, kadere razı olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wakala وَكَلَ z "güvendi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tevellüt

Arapça wld kökünden gelen tawallud تولّد z "doğum, doğma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walada وَلَدَ z "doğurdu" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tevessü

Arapça wsˁ kökünden gelen tawassuˁ توسّع z "1. yayılma, genleşme, 2. (bir yerde) rahat etme, intibak etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wasuˁa وسع z "enli ve geniş idi, yayıldı, yer kapladı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tevessül

Arapça wsl kökünden gelen tawassul توسّل z "1. yalvarma, dileme, 2. vesile sayma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wasala وَصَلَ z "ulaştı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tevhit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
kelīmei tevhīd [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
taŋrı tevhīdin beyān eyler

Köken

Arapça wḥd kökünden gelen tawḥīd توحيد z "birleştirme, bir kılma, birlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḥada وَحَدَ z "bir idi, tek idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için vahdet maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

muvahhit


04.09.2019
tevil

Arapça Awl kökünden gelen taˀwīl تأويل z "1. bir şeyin sonucu, akıbet, issue, 2. bir sözün anlamı, yorum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça āla آل z "döndü, geri geldi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tevkif

Arapça wḳf kökünden gelen tawḳīf توقيف z "1. durdurma, alıkoyma, 2. koluna bilezik takma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳafa وقف z "durdu" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tevkil

Arapça wkl kökünden gelen tawkīl توكيل z "birini vekil etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wakala وكل z "vekâlet etti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tevlit

Arapça wld kökünden gelen tawlīd توليد z "doğurtma, sonuç doğurma, sebep olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walada وَلَدَ z "doğurdu" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tevrat

Arapça tawrā(t) توراة z "Kuran'a göre Musevilerin kutsal kitabı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice tōrāh תורה z "öğreti, yasa, yasalar kitabı, Musa yasaları külliyatı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice yrh kökünden gelen hōrāh הורה z "öğretme, yol gösterme, rehber olma" sözcüğünden türetilmiştir.