tevessül

teveccüh

Arapça wch kökünden gelen tawaccuh توجّه z "(birine veya bir şeye) yüzünü çevirme, ilgi gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wacaha وَجَهَ z "yöneldi, yüzünü çevirdi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tevekkeli

Arapça tawakkulī "tevekkül sahibi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wkl kökünden gelen tawakkul توكّل z "tevekkül, Allah'a boyun eğme" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.

tevekkül

Arapça wkl kökünden gelen tawakkul توكّل z "güvenme, inanma, özellikle Allah'a güvenme, kadere razı olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wakala وَكَلَ z "güvendi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tevellüt

Arapça wld kökünden gelen tawallud تولّد z "doğum, doğma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walada وَلَدَ z "doğurdu" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tevessü

Arapça wsˁ kökünden gelen tawassuˁ توسّع z "1. yayılma, genleşme, 2. (bir yerde) rahat etme, intibak etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wasuˁa وسع z "enli ve geniş idi, yayıldı, yer kapladı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tevessül
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Ferec ba'd eş-şidde, 1451 yılından önce]
Sen ol degülmisin ki ˁālemi benümile görürdüŋ, χod hiç tevessülüm yokdur.

Köken

Arapça wsl kökünden gelen tawassul توسّل z "1. yalvarma, dileme, 2. vesile sayma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wasala وَصَلَ z "ulaştı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için vesile maddesine bakınız.


13.01.2015
tevhit

Arapça wḥd kökünden gelen tawḥīd توحيد z "birleştirme, bir kılma, birlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḥada وَحَدَ z "bir idi, tek idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tevil

Arapça Awl kökünden gelen taˀwīl تأويل z "1. bir şeyin sonucu, akıbet, issue, 2. bir sözün anlamı, yorum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça āla آل z "döndü, geri geldi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tevkif

Arapça wḳf kökünden gelen tawḳīf توقيف z "1. durdurma, alıkoyma, 2. koluna bilezik takma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳafa وقف z "durdu" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tevkil

Arapça wkl kökünden gelen tawkīl توكيل z "birini vekil etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wakala وكل z "vekâlet etti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tevlit

Arapça wld kökünden gelen tawlīd توليد z "doğurtma, sonuç doğurma, sebep olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walada وَلَدَ z "doğurdu" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.