tetebbu

teşrik

Arapça şrk kökünden gelen taşrīk تشريك z "ortak etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarika شَرِكَ z "paylaştı, ortak oldu" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teşrin

Arapça tişrīn تشرين z "Rumi takvimin sekizinci ve dokuzuncu ayları, Ekim ve Kasım" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice tişrīn תשרין z "Arami/Süryani takviminin yedinci ayı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen tişrī תשרי z sözcüğü ile eş kökenlidir.

teşvik

Arapça şwḳ kökünden gelen taşwīḳ تشويق z "istetme, arzulamasına neden olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāḳa شَاقَ z "istedi, arzuladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teşyi

Arapça şyˁ kökünden gelen taşyīˁ تشييع z "1. sürüye çobanlık etme, 2. yolda eşlik etme, yürütme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāˁa شاع z "yayıldı, dağıldı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tetanos

Fransızca tétanos "istem dışı kasılmalarla beliren hastalık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca tétanos τέτανος z "spazm, kasılma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca teínō, ton- τείνω, τον- z "germek, kasmak" fiilinden türetilmiştir.

tetebbu
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Düsturnâme-i Enveri, 1465]
Biz tevariχi tetebbūˁ eyledük / böyle sanma ki tesamuˁ eyledük [tarih eserlerini dikkatle inceledik, kulaktan dolma bilgi edinmedik]

Köken

Arapça tbˁ kökünden gelen tatabbuˁ تتبّع z "tetkik etme, bir konuyu veya akılyürütmeyi adım adım izleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tabaˁa تَبَعَ z "izledi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için tabi maddesine bakınız.


13.05.2021
tetik

Eski Türkçe titik veya tetik "uyanık, zeki" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tit- "kesmek, keskin olmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

tetkik

Arapça dḳḳ kökünden gelen tadḳīḳ تدقيق z "inceleme, ufalama, dikkatle gözden geçirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daḳḳa دقّ z "inceledi, ufaladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tetra+

Fransızca ve İngilizce tetra+ "[bileşik adlarda] dört" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca téttera, tetra- τέττερα, τετρα- z "dört" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷetwṓr "dört" biçiminden evrilmiştir.

tevafuk

Arapça wfḳ kökünden gelen tawāfuḳ توافق z "biri birine uyma, uyum, denk gelme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wafiḳa وفق z "uydu, uygun idi" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

tevakkuf

Arapça wḳf kökünden gelen tawaḳḳuf توقّف z "durma, bekleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳafa وَقَّفَ z "durdu" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.