tespih

teskin

Arapça skn kökünden gelen taskīn تسكين z "dindirme, durdurma, sakinleştirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sakana سَكَنَ z "durdu, dindi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teslim

Arapça slm kökünden gelen taslīm تسليم z "1. güvenme, hakkını birine devretme, boyun eğme, 2. selam verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sallama سَلّمَ z "güvendi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük Arapça salima سَلِمَ z "salim idi, sağlam ve güvenli idi" fiilinin (II) fiilidir.

teslis

Arapça s̠ls̠ kökünden gelen taṯlīṯ تثليث z "üçleme, üçgen olma, Hıristiyanlıkta tanrının üçlü kimliği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯallaṯa ثَلّثَ z "üçledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük Arapça ṯalāṯa(t) ثلاثة z "üç" sözcüğünün (II) fiilidir.

tesmiye

Arapça smy kökünden gelen tasmiya(t) تسمية z "adlandırma, ad verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ism إسم z "ad" sözcüğünün tafˁila(t) vezninde (II) masdarıdır.

tesniye

Arapça s̠ny kökünden gelen taṯniya(t) تثنيّة z "ikileme, Arapça sözcüğün ikil hali" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠anā "ikiledi, ikiye katladı" fiilinden alıntıdır.

tespih
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"dua okuma" [ Kutadgu Bilig, 1069]
duˁā kıldı tasbīḥ yeme küḏti az [dua etti, yine biraz bekledi] [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
ādemī tesbīḥ-ile olur ġanī [insan dua ile zengin olur] "... dua boncuğu" [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
palās geymiş-idi, keçeden börk başıŋa urmış-ıdı ve tesbīḥ boynuŋda asmış-ıdı [ Meninski, Thesaurus, 1680]
tesbīḥ böceği: Scolopendra.

Köken

Arapça sbḥ kökünden gelen tasbīḥ تسبيح z "(Allah'ı) övme, yüceltme, sübhaneke duasını söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sabbaḥa سَبَّحَ z "övdü, yüceltti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için süphan maddesine bakınız.

Ek açıklama

"Dua boncuğu" anlamında Arapça misbaḥa(t) ("dua aracı") kullanılır. Bu anlamda tasbīḥ kullanımı Farsçadan çevre dillere aktarılmıştır.

Benzer sözcükler

tespih böceği, tespih çekmek


14.11.2019
tespit

Arapça s̠bt kökünden gelen taṯbīt تثبيت z "sabitleme, kalıcı kılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯabata ثَبَتَ z "kaldı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

test

İngilizce test "deneme, sınav" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to test "altın ve gümüşü sınamak [esk.], denemek, sınamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca test "altın ve gümüş tahlili için kullanılan toprak kâse" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Latince testa "saksı, kâse" sözcüğünden evrilmiştir.

testere

Farsça dastarre دستارّه z "el bıçkısı" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça dast دست z "el" ve Farsça arre ارّه z "bıçkı" sözcüklerinin bileşiğidir.

testi

Farsça dastī دستى z "el kabı, özellikle elde taşınabilen toprak kap" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça dast دست z "el" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.

testis

İngilizce testis "husye" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince testis "1. tanık, şahit, 2. (mec.) erkekliğin delili, husye" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arkaik Latince yazılı örneği bulunmayan *tristis "üçüncü (kişi)" sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Ernout & Meillet, Dict. etym. de la langue latine sf. 1217)