tesniye

tesis

Arapça Ass kökünden gelen taˀsīs تأسيس z "temellendirme, kurma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça uss اسّ z "temel" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teskin

Arapça skn kökünden gelen taskīn تسكين z "dindirme, durdurma, sakinleştirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sakana سَكَنَ z "durdu, dindi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teslim

Arapça slm kökünden gelen taslīm تسليم z "1. güvenme, hakkını birine devretme, boyun eğme, 2. selam verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sallama سَلّمَ z "güvendi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük Arapça salima سَلِمَ z "salim idi, sağlam ve güvenli idi" fiilinin (II) fiilidir.

teslis

Arapça s̠ls̠ kökünden gelen taṯlīṯ تثليث z "üçleme, üçgen olma, Hıristiyanlıkta tanrının üçlü kimliği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯallaṯa ثَلّثَ z "üçledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük Arapça ṯalāṯa(t) ثلاثة z "üç" sözcüğünün (II) fiilidir.

tesmiye

Arapça smy kökünden gelen tasmiya(t) تسمية z "adlandırma, ad verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ism إسم z "ad" sözcüğünün tafˁīla(t) vezninde (II) masdarıdır.

tesniye
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Bergamalı Kadri, Müyessiretü'l-Ulûm, 1530]
tes̠niye oldur ki fiˁli işleyen iki ola

Köken

Arapça s̠ny kökünden gelen taṯniya(t) تثنيّة z "ikileme, Arapça sözcüğün ikil hali" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠anā "ikiledi, ikiye katladı" fiilinden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için sani maddesine bakınız.


22.12.2014
tespih

Arapça sbḥ kökünden gelen tasbīḥ تسبيح z "(Allah'ı) övme, yüceltme, sübhaneke duasını söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sabbaḥa سَبَّحَ z "övdü, yüceltti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tespit

Arapça s̠bt kökünden gelen taṯbīt تثبيت z "sabitleme, kalıcı kılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯabata ثَبَتَ z "kaldı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

test

İngilizce test "deneme, sınav" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to test "altın ve gümüşü sınamak [esk.], denemek, sınamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca test "altın ve gümüş tahlili için kullanılan toprak kâse" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Latince testa "saksı, kâse" sözcüğünden evrilmiştir.

testere

Farsça dastarre دستارّه z "el bıçkısı" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça dast دست z "el" ve Farsça arre ارّه z "bıçkı" sözcüklerinin bileşiğidir.

testi

Farsça dastī دستى z "el kabı, özellikle elde taşınabilen toprak kap" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça dast دست z "el" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.