teslis

teshir

Arapça sḥr kökünden gelen tasχīr تسخير z "fethetme, boyun eğdirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saχχara سَخَّرَ z "zorladı, angarya iş yaptırdı" fiilinden alıntıdır.

tesir

Arapça As̠r kökünden gelen taˀṯīr تأثير z "1. etkileme, iz bırakma, 2. etki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aṯṯara أَثَّرَ z "etkiledi, iz bıraktı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük Arapça aṯar أَثَر z "iz, etki" sözcüğünün (II) fiilidir.

tesis

Arapça Ass kökünden gelen taˀsīs تأسيس z "temellendirme, kurma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça uss اسّ z "temel" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teskin

Arapça skn kökünden gelen taskīn تسكين z "dindirme, durdurma, sakinleştirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sakana سَكَنَ z "durdu, dindi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teslim

Arapça slm kökünden gelen taslīm تسليم z "1. güvenme, hakkını birine devretme, boyun eğme, 2. selam verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sallama سَلّمَ z "güvendi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük Arapça salima سَلِمَ z "salim idi, sağlam ve güvenli idi" fiilinin (II) fiilidir.

teslis
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
teslīs: Trinitas & triangularis aspectum astrorum

Köken

Arapça s̠ls̠ kökünden gelen taṯlīṯ تثليث z "üçleme, üçgen olma, Hıristiyanlıkta tanrının üçlü kimliği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯallaṯa ثَلّثَ z "üçledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük Arapça ṯalāṯa(t) ثلاثة z "üç" sözcüğünün (II) fiilidir.

Daha fazla bilgi için selase maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

müselles


22.05.2015
tesmiye

Arapça smy kökünden gelen tasmiya(t) تسمية z "adlandırma, ad verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ism إسم z "ad" sözcüğünün tafˁila(t) vezninde (II) masdarıdır.

tesniye

Arapça s̠ny kökünden gelen taṯniya(t) تثنيّة z "ikileme, Arapça sözcüğün ikil hali" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠anā "ikiledi, ikiye katladı" fiilinden alıntıdır.

tespih

Arapça sbḥ kökünden gelen tasbīḥ تسبيح z "(Allah'ı) övme, yüceltme, sübhaneke duasını söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sabbaḥa سَبَّحَ z "övdü, yüceltti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tespit

Arapça s̠bt kökünden gelen taṯbīt تثبيت z "sabitleme, kalıcı kılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯabata ثَبَتَ z "kaldı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

test

İngilizce test "deneme, sınav" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to test "altın ve gümüşü sınamak [esk.], denemek, sınamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca test "altın ve gümüş tahlili için kullanılan toprak kâse" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Latince testa "saksı, kâse" sözcüğünden evrilmiştir.