tesis

tesis

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
teesis: bünyād urmak, binā komak, muhkem e.. Fundere, firmare, fundamentum firmare. YO: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
te'sīsāt: Müessesāt, yapılmış binalar. Te'īsātı nāfıa, te'sīsātı vakfiye.

Ar taˀsīs تأسيس z [#Ass tafˁīl II msd.] temellendirme, kurma Ar uss اسّ ztemel

 üs

Not: 19. yy'a dek sadece "temellendirme, inşa etme" anlamında masdar olarak görülür. "Bina" anlamında nominatif kullanımı, Geç Osmanlıca tesīsāt deyiminden türetilmiş olmalıdır.

Benzer sözcükler: dinlenme tesisleri, su tesisatı, tesisat, tesisatçı

Bu maddeye gönderenler: müesses (müessese)


05.09.2017
teşhis

Ar taşχīṣ تشخيص z [#şχṣ tafˁīl II msd.] ayırt etme, kişileştirme, belirleme Ar şaχχaṣa شَخَّصَ z [II f.] şahıslaştırdı Ar şaχṣ شخص zkişi, birey