teselli

terviç

Arapça rwc kökünden gelen tarwīc ترويج z "revaç buldurmak, geçer kılmak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rāca راج z "geçerli idi" fiilinin (II) masdarıdır.

terzi

Farsça darzī درزى z "dikici, terzi" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Farsça darz درز z "dikiş" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.) Bu sözcük Orta Farsça darzīk "terzi" sözcüğünden evrilmiştir.

tesadüf

Arapça ṣdf kökünden gelen taṣāduf تصادف z "buluşma, çakışma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadafa صدف z "buluştu, çakıştı" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

tesanüt

Arapça snd kökünden gelen tasānud تساند z "bir şeye veya birine dayanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sanada سند z "dayandı" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

tescil

Arapça scl kökünden gelen tascīl تسجيل z "deftere kaydetme, özellikle kadı hüküm defterine kaydetme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sicill سجلّ z "defter" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teselli
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., 1377 yılından önce]
ibn-i yāmin o arada bulmadı, bunlara göŋli tesellī olmadı

Köken

Arapça slw kökünden gelen tasallī veya tasallā تسلّي z "unutturma, gönlünü alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salā "unuttu, aklından çıkardı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.


03.04.2015
tesellüm

Arapça slm kökünden gelen tasallum تسلّم z "verilen bir şeyi teslim alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salima سلم z "emin idi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

teselsül

Arapça sl kökünden gelen tasalsul تسلسل z "zincirlenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça silsila(t) سلسلة z "zincir" sözcüğünün tafaˁfuˁ vezninde murabba (dörtlü) (II) masdarıdır.

tesettür

Arapça str kökünden gelen tasattur تستّر z "örtünme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça satara سَتَرَ z "örttü" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

teshil

Arapça shl kökünden gelen tashīl تسهيل z "kolaylaştırma, yumuşatma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sahala سهل z "kolay idi, akıcı ve yumuşak idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teshir

Arapça sḥr kökünden gelen tasχīr تسخير z "fethetme, boyun eğdirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saχχara سَخَّرَ z "zorladı, angarya iş yaptırdı" fiilinden alıntıdır.