termometre

terminal

Fransızca terminal "sınırda olan, bir dizinin sonuncusu, son durak, " sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince terminalis "sınırda olan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince terminus "sınır" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tér-mn̥ biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *terh₂- (*ter-) "sınırlamak" kökünden türetilmiştir.

terminatör

İngilizce terminator "1. sona erdiren, 2. öldüren, kökünü kazıyan, 3. 1984 tarihli James Cameron filminin kahramanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce terminate "1. sona erdirmek, sınır koymak, 2. öldürmek" fiilinden +()tor ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince terminus "sınır" sözcüğünden türetilmiştir.

terminoloji

Fransızca terminologie "terimler sistemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Terminologie sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1786 C. G. Schutz, Alm. akademisyen.) Bu sözcük Geç Latince terminus "1. mantıkta aralarında bir ilişki bulunan ögelerin her biri, 2. terim, deyim, ifade, ıstılah" sözcüğünden türetilmiştir. Geç Latince sözcük Latince terminus "sınır" sözcüğü ile eş kökenlidir.

termit

Fransızca termite "beyaz karınca" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen tarmes, tarmit- sözcüğünden evrilmiştir.

termodinamik

Fransızca thérmodynamique "ısının güce dönüşümünü inceleyen fizik dalı" sözcüğünden alıntıdır.

termometre
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Kemal Beydilli, Mühendishane, 1816]
termometro

Köken

Fransızca thérmomètre "ısı ölçer" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1627 van Etten, Hol. fizikçi)

Daha fazla bilgi için term(o)+, +metre maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

termometrik


06.09.2017
termos

Thermos "sıcak su şişesi markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1903 Reinhold Burger, Alm. sanayici.) Bu sözcük Eski Yunanca thermós θερμός z "sıcak" sözcüğünden alıntıdır.

termosifon

Fransızca thérmosiphon "ısınan suyun yükselmesi ilkesine göre çalışan su ısıtıcı cihaz" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1857 Louis Figuier, Fr. mühendis.)

termostat

Fransızca thérmostat veya İngilizce thermostat "ısı sabitleyici cihaz" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1831 Ure, İng. mucit.)

terör

Fransızca terreur "1. büyük korku, dehşet, 2. korku ve yıldırmaya dayalı yönetim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince terror "titreme, korku" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince terrere "titremek, korkmak" fiilinden +or ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *tres- kökünden türetilmiştir.

ters

Eski Türkçe ters "aykırı, zıt, zor" sözcüğünden evrilmiştir.