terminatör

term(o)+

Fransızca thérmo+ veya İngilizce thermo+ "[bileşik adlarda] ısı, sıcak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca thérmē θέρμη z "ısı, sıcaklık" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gʷʰer-mó-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷʰer- "ısıtmak, ısınmak" kökünden türetilmiştir.

termal

Fransızca thérmal "1. ısıya ait, 2. ılıca, sıcak banyo" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen thermalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince therma sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca thérmē θέρμη z "ısı, sıcaklık" sözcüğünden alıntıdır.

termik

Fransızca thérmique "ısıya ilişkin, ısıyla çalışan" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen thermisch sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1840 Alexander v. Humboldt, Alm. fizikçi.) ) Bu sözcük Eski Yunanca thérmē θέρμη z "ısı, sıcaklık" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

termin

Almanca Termin "son tarih, vade" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince terminus "sınır" sözcüğünden alıntıdır.

terminal

Fransızca terminal "sınırda olan, bir dizinin sonuncusu, son durak, " sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince terminalis "sınırda olan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince terminus "sınır" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tér-mn̥ biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *terh₂- (*ter-) "sınırlamak" kökünden türetilmiştir.

terminatör
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1992]
Terminatör

Köken

İngilizce terminator "1. sona erdiren, 2. öldüren, kökünü kazıyan, 3. 1984 tarihli James Cameron filminin kahramanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce terminate "1. sona erdirmek, sınır koymak, 2. öldürmek" fiilinden +()tor ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince terminus "sınır" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için terminal maddesine bakınız.

Ek açıklama

İkinci anlamı Amerikan askeri kullanımında 1960'lardan sonra to terminate with extreme prejudice "nihai tedbiri almak, ölüm cezasını infaz etmek" deyiminden türemiş ve Arnold Schwarzenegger'in rol aldığı 1990 tarihli The Terminator filmiyle popülerlik kazanmıştır.

Benzer sözcükler

terminator


10.08.2017
terminoloji

Fransızca terminologie "terimler sistemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Terminologie sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1786 C. G. Schutz, Alm. akademisyen.) Bu sözcük Geç Latince terminus "1. mantıkta aralarında bir ilişki bulunan ögelerin her biri, 2. terim, deyim, ifade, ıstılah" sözcüğünden türetilmiştir. Geç Latince sözcük Latince terminus "sınır" sözcüğü ile eş kökenlidir.

termit

Fransızca termite "beyaz karınca" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen tarmes, tarmit- sözcüğünden evrilmiştir.

termodinamik

Fransızca thérmodynamique "ısının güce dönüşümünü inceleyen fizik dalı" sözcüğünden alıntıdır.

termometre

Fransızca thérmomètre "ısı ölçer" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1627 van Etten, Hol. fizikçi)

termos

Thermos "sıcak su şişesi markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1903 Reinhold Burger, Alm. sanayici.) Bu sözcük Eski Yunanca thermós θερμός z "sıcak" sözcüğünden alıntıdır.