terki

terim

<? ETü tér- dermek +Im

teritoryal

Fr/İng territorial araziye veya taşraya ilişkin Lat territorialis a.a. Lat territorium kent surları dışında kente ait olan arazi +al° <? Lat terra toprak, arazi +(t)orium

teriyaki

Jap teriyaki Japon mutfağında soya soslu bir kızartma § Jap teri parlak, cilalı Jap yaki kızartma

teriye

Fr terrier bir tür av köpeği Fr terre toprak +ari° << Lat terra a.a.

terk

Ar tark ترك z [#trk faˁl msd.] bırakma, bırakıp gitme Ar taraka ترك zbıraktı

terki

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
tirgü: as-simāṭ [eğer kayışı] (...) tirgi [kurulu sofra] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
dergü [[eğerin arkasına eşya bağlamak için takılan kayışlar]] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
terki [eğer kayışı] (...) terkiye asmak [yedeğe almak, mec. adam yerine koymamak]

<< ETü tirgü eyer kayışı ETü tir- dermek, derlemek +gU

 der-

Not: Dergi sözcüğünün anlam ayrışmasına uğramış varyantıdır. TTü ötümsüz önsesin korunması şaşırtıcıdır.


05.05.2015
terkin

Ar tarḳīn ترقين z [#rḳn tafˁīl II msd.] nakşetme, kara boya ile boyama, kına ile resim yapma Ar raḳḳana رقن zyazdı, çizdi, nakşetti ≈ Ar raḳama a.a.

terkip

Ar tarkīb تركيب z [#rkb tafˁīl II msd.] bindirme, üstüne katma, kompozisyon Ar rakaba رَكَبَ zbindi

terlik

<< ETü terlik ter tutan, keçe ETü ter yaş +lIk

term(o)+

Fr thérmo+ İng thermo+ [bileşik adlarda] ısı, sıcak EYun thérmē θέρμη zısı, sıcaklık << HAvr *gʷʰer-mó-s a.a. HAvr *gʷʰer- ısıtmak, ısınmak

termal

Fr thérmal 1. ısıya ait, 2. ılıca, sıcak banyo Lat thermalis a.a. Lat therma +al° EYun thérmē θέρμη zısı, sıcaklık