terfi

terelelli

taralalla veya terelelli "anlamsız şarkı sözü" ünleminden türetilmiştir.

terennüm

Arapça rnm kökünden gelen tarannum ترنّم z "makamla söyleme, anlamlı veya anlamsız sözlerle şarkı söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ranima رَنِمَ z "makamla söyledi, terennüm etti" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

teres

Kürtçe (Kurmanci) teres "1. korkak, yüreksiz, 2. Hıristiyan, dinsiz, gâvur" sözcüğü ile eş kökenlidir. Kürtçe sözcük Farsça aynı anlama gelen tarsā ترسا z sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

terettüp

Arapça rtb kökünden gelen tarattub ترتّب z "1. dikelme, dik durma, 2. bir düzene ve tertibe girme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rataba رتب z "dik durdu" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tereyağı

Farsça tare تره z "taze, yaş" sözcüğünden türetilmiştir.

terfi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"yukarı kaldırma" [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
tevsīˁ-ı memleket ve terfīˁ-ı pāyei şevket bābinde [ülkeyi genişletmek ve egemenlik payesini yükseltmek babında] "yükseltme" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
terfīˁ: yukarı kaldırma, payeyi büyütmek. "... yükselme" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
terfi: 1. Aşaması yükselme, 2. Yükseltme.

Köken

Arapça rfˁ kökünden gelen tarfīˁ ترفيع z "yükseltme, yukarı kaldırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaˁa رفع z "yükseltti, kaldırdı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için ref maddesine bakınız.

Ek açıklama

Geçişsiz fiil olarak kullanımı 20. yy'a aittir.


11.11.2014
terhin

Arapça rhn kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *tarhīn ترهين z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rahn رهن z "rehin" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

terhis

Arapça rχṣ kökünden gelen tarχīṣ ترخيص z "izin verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ruχṣa(t) رخصة z "izin, diploma, yetki belgesi" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

terim

Eski Türkçe tér- "dermek" fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

teritoryal

Fransızca ve İngilizce territorial "araziye veya taşraya ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen territorialis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince territorium "kent surları dışında kente ait olan arazi" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince terra "toprak, arazi" sözcüğünden +(t)orium ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

teriyaki

Japonca teriyaki "Japon mutfağında soya soslu bir kızartma" sözcüğünden alıntıdır. Japonca sözcük Japonca teri "parlak, cilalı" ve Japonca yaki "kızartma" sözcüklerinin bileşiğidir.