tereyağı

tereyağı
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, 1400 yılından önce]
zubd [Ar]: kere yavı [taze tereyağı] [ Hızır Paşa, Müntehab-ı Şifa, 1400 yılından önce]
ġıdāsı semüz tavuk ve paça ve tere yağı ve nīm-birişt [yarı pişmiş] yumurda ola

Köken

Farsça tare تره z "taze, yaş" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için tere, yağ maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Rugan/revgan "eritilerek tortusu alınmış tereyağı, sade yağ" karşıtıdır. Buzdolabından önceki dönemde tereyağı, sade yağın aksine, çok kısa süre korunabilirdi.


14.11.2019
yağ

Eski Türkçe yāġ "hayvansal yağ veya süt yağı" sözcüğünden evrilmiştir.