tereke

tercüme

Arapça trcm kökünden gelen tarcama(t) veya tarcuma(t) تَرْجَُمة z "çeviri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice targūm תַרְגּוּם z "a.a., Tevrat'ın Aramice meal ve tefsirlerine verilen ad" sözcüğünden alıntıdır.

tere

Farsça tare تره z "her türlü yaş sebze, taze yenen otlar" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça tar تر z "yaş, taze" sözcüğünden +a ekiyle türetilmiştir.

terebentin

Fransızca térébinthine "çitlembikten elde edilen yağ çözücü madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca terébinthos τερέβινθος z "çitlembik, yaban fıstığı ağacı, pistacia terebinthus" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir.

tereddi

Arapça rdy kökünden gelen taraddī تردّى z "düşme, (hayvan) yüksek yerden düşerek ölme, telef olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça radā "düştü, dağdan düşüp öldü, taşla kemiklerini kırdı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tereddüt

Arapça rdd kökünden gelen taraddud تردّد z "dönseme, gitgel, kararsız kalma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça radda رَدَّ z "geri döndürdü" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tereke
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Kitâb Fi'l-Fıkh Bi'l-Lisâni't-Türkî, 1421 yılından önce]

Köken

Arapça trk kökünden gelen taraka(t) تركة z "bırakılmış olan şey, miras" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taraka ترك z "bıraktı" fiilinin faˁala(t) vezninde ismi merresidir.

Daha fazla bilgi için terk maddesine bakınız.


01.09.2017
terelelli

taralalla veya terelelli "anlamsız şarkı sözü" ünleminden türetilmiştir.

terennüm

Arapça rnm kökünden gelen tarannum ترنّم z "makamla söyleme, anlamlı veya anlamsız sözlerle şarkı söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ranima رَنِمَ z "makamla söyledi, terennüm etti" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

teres

Kürtçe (Kurmanci) teres "1. korkak, yüreksiz, 2. Hıristiyan, dinsiz, gâvur" sözcüğü ile eş kökenlidir. Kürtçe sözcük Farsça aynı anlama gelen tarsā ترسا z sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

terettüp

Arapça rtb kökünden gelen tarattub ترتّب z "1. dikelme, dik durma, 2. bir düzene ve tertibe girme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rataba رتب z "dik durdu" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tereyağı

Farsça tare تره z "taze, yaş" sözcüğünden türetilmiştir.