tepele|mek

teorem

Fr théorème kanıtlanması gereken önerme EYun theōrḗma θεωρήμα zgözlem, görüş EYun theōréō θεωρέω zbakmak, gözetlemek, seyretmek +ma(t)

teori

Fr théorie 1. gözlem [esk.], 2. nazariye, bilimsel görüş OLat theoria gözlem, görüş EYun theōría θεωρία za.a.

tep|mek

<< ETü tep- vurmak, özellikle ayakla vurmak

tepe

<< ETü tepe/töpü dağ veya başın üstü

tepegöz
tepele|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol yaġını töpüledi [düşmanın başının tepesine vurdu] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
tepeledi: ḳatala [öldürdü] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tepeleme doldurmak

<< ETü töpüle- tepesine vurmak, alt etmek ETü töpü tepe +lA-

 tepe

Benzer sözcükler: tepeleme, tepelenmek, tepeletmek


07.05.2015
tepki

TTü tep-

tepsi

<< ETü tebsi sini ≈ Moğ tebsi a.a. Çin diézi 碟子 zgeniş ve yassı çanak (Wade Giles dep tsi)

ter1

<< ETü ter ter

ter2

Fa tar تر zyaş, ıslak, taze << OFa tarr a.a.

tera+

İng tera+/terato+ [bileşik adlarda] 1. dev, canavar, 2. bir birimin trilyon katı EYun téras, terat- τέρας zdev, canavar (Kaynak: Chant sf. 1106)