tepe

teokrasi

Fransızca théocratie "«tanrı devleti», ruhban sınıfının egemen olduğu düzen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen theokratía θεοκρατία z sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Josephus, Yahudi asıllı Rom. tarihçi (38-100).)

teoloji

Fransızca théologie "tanrıbilim, dinbilim" sözcüğünden alıntıdır.

teorem

Fransızca théorème "kanıtlanması gereken önerme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca theōrḗma θεωρήμα z "gözlem, görüş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca theōréō θεωρέω z "bakmak, gözetlemek, seyretmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

teori

Fransızca théorie "1. gözlem [esk.], 2. nazariye, bilimsel görüş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince theoria "gözlem, görüş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen theōría θεωρία z sözcüğünden alıntıdır.

tep|mek

Eski Türkçe tep- "vurmak, özellikle ayakla vurmak" fiilinden evrilmiştir.

tepe
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
teŋri tepesinte tutup yügerü kötürmiş [Tanrı tepesinden tutup yukarı kaldırmış] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
töpü [dağ zirvesi, insan başının üstü] Kıpçakça: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
tepe Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
depe usit. tepe

Köken

Eski Türkçe tepe veya töpü "dağ veya başın üstü" sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

Kaşgarî'de görülen töpü biçimi /p/ etkisiyle ünlü yuvarlaklaşması gösterir.

Benzer sözcükler

tepecik, tepeden tırnağa, tepeli horoz, tepelik, tepetaklak

Bu maddeye gönderenler

tepegöz, tepele-


02.01.2016
tepegöz
tepele|mek

Eski Türkçe töpüle- "tepesine vurmak, alt etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe töpü "tepe" sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

tepki

Türkiye Türkçesi tep- fiilinden türetilmiştir.

tepsi

Eski Türkçe tebsi "sini" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen tebsi sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Çince aynı anlama gelen dep tsí sözcüğü ile eş kökenlidir.

ter1

Eski Türkçe ter "ter" sözcüğünden evrilmiştir.