tepe

teokrasi

Fr théocratie «tanrı devleti», ruhban sınıfının egemen olduğu düzen EYun theokratía θεοκρατία za.a. (İlk kullanım: Josephus, Yahudi asıllı Rom. tarihçi (38-100).)

teoloji

Fr théologie tanrıbilim, dinbilim Lat theologia a.a. EYun theología θεολογία za.a.

teorem

Fr théorème kanıtlanması gereken önerme EYun theōrḗma θεωρήμα zgözlem, görüş EYun theōréō θεωρέω zbakmak, gözetlemek, seyretmek +ma(t)

teori

Fr théorie 1. gözlem [esk.], 2. nazariye, bilimsel görüş OLat theoria gözlem, görüş EYun theōría θεωρία za.a.

tep|mek

<< ETü tep- vurmak, özellikle ayakla vurmak

tepe

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
teŋri tepesinte tutup yügerü kötürmiş [Tanrı tepesinden tutup yukarı kaldırmış] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
töpü [dağ zirvesi, insan başının üstü] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
tepe TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
depe usit. tepe

<< ETü tepe/töpü dağ veya başın üstü

Not: Kaşgarî'de görülen töpü biçimi /p/ etkisiyle ünlü yuvarlaklaşması gösterir.

Benzer sözcükler: tepecik, tepeden tırnağa, tepeli horoz, tepelik, tepetaklak

Bu maddeye gönderenler: tepegöz, tepele-


02.01.2016
tepegöz
tepele|mek

<< ETü töpüle- tepesine vurmak, alt etmek ETü töpü tepe +lA-

tepki

TTü tep-

tepsi

<< ETü tebsi sini ≈ Moğ tebsi a.a. Çin diézi 碟子 zgeniş ve yassı çanak (Wade Giles dep tsi)

ter1

<< ETü ter ter