teori

tenzih

Arapça nzh kökünden gelen tanzīh تنزيه z "arıtma, (özellikle Allah'ı) günahtan ve kirden arı tutma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naziha نَزِهَ z "arındı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tenzil

Arapça nzl kökünden gelen tanzīl تنزيل z "indirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nazala نزل z "indi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teokrasi

Fransızca théocratie "«tanrı devleti», ruhban sınıfının egemen olduğu düzen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen theokratía θεοκρατία z sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Josephus, Yahudi asıllı Rom. tarihçi (38-100).)

teoloji

Fransızca théologie "tanrıbilim, dinbilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen theologia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen theología θεολογία z sözcüğünden alıntıdır.

teorem

Fransızca théorème "kanıtlanması gereken önerme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca theōrḗma θεωρήμα z "gözlem, görüş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca theōréō θεωρέω z "bakmak, gözetlemek, seyretmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

teori
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Cehennemlik, 1923]
Bu iddianız tıp ‘teori’lerine külliyen uygunsuz bir haldir

Köken

Fransızca théorie "1. gözlem [esk.], 2. nazariye, bilimsel görüş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince theoria "gözlem, görüş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen theōría θεωρία z sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için teorem maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

teorik, teorist, teorisyen


19.12.2014
tep|mek

Eski Türkçe tep- "vurmak, özellikle ayakla vurmak" fiilinden evrilmiştir.

tepe

Eski Türkçe tepe veya töpü "dağ veya başın üstü" sözcüğünden evrilmiştir.

tepegöz
tepele|mek

Eski Türkçe töpüle- "tepesine vurmak, alt etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe töpü "tepe" sözcüğünden Eski Türkçe +lA- ekiyle türetilmiştir.

tepki

Türkiye Türkçesi tep- fiilinden türetilmiştir.