teokrasi

tentürdiyot

Fransızca teinture d'iode "iyot boyası" deyiminden alıntıdır.

tenvir

Arapça nwr kökünden gelen tanwīr تنوير z "aydınlatma, nurlandırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nūr نور z "ışık" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tenya

Fransızca ténia "bağırsak kurdu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince taenia "şerit, kurdele" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen taínia ταίνια z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ten- "çekmek, germek" biçiminden evrilmiştir.

tenzih

Arapça nzh kökünden gelen tanzīh تنزيه z "arıtma, (özellikle Allah'ı) günahtan ve kirden arı tutma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naziha نَزِهَ z "arındı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tenzil

Arapça nzl kökünden gelen tanzīl تنزيل z "indirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nazala نزل z "indi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teokrasi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Mithat, 1900 yılından önce]
ve siyāsiyātda mesleği teokratizma olduğu [ Babanzade İ. Hakkı, Hukuk-ı Esasiye, 1913]
bu nazariyat iki asl-ı mühimme irca olunabilir: teokratik ve demokratik

Köken

Fransızca théocratie "«tanrı devleti», ruhban sınıfının egemen olduğu düzen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen theokratía θεοκρατία z sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Josephus, Yahudi asıllı Rom. tarihçi (38-100).)

Daha fazla bilgi için te(o)+, +krat maddelerine bakınız.

Benzer sözcükler

teokratik


07.12.2015
teoloji

Fransızca théologie "tanrıbilim, dinbilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen theologia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen theología θεολογία z sözcüğünden alıntıdır.

teorem

Fransızca théorème "kanıtlanması gereken önerme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca theōrḗma θεωρήμα z "gözlem, görüş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca theōréō θεωρέω z "bakmak, gözetlemek, seyretmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

teori

Fransızca théorie "1. gözlem [esk.], 2. nazariye, bilimsel görüş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince theoria "gözlem, görüş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen theōría θεωρία z sözcüğünden alıntıdır.

tep|mek

Eski Türkçe tep- "vurmak, özellikle ayakla vurmak" fiilinden evrilmiştir.

tepe

Eski Türkçe tepe veya töpü "dağ veya başın üstü" sözcüğünden evrilmiştir.