tenzil

tentür

Fransızca teinture "boya, özellikle şeffaf renklendirici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen tinctura sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince tingere "boyamak, renklendirmek" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir.

tentürdiyot

Fransızca teinture d'iode "iyot boyası" deyiminden alıntıdır.

tenvir

Arapça nwr kökünden gelen tanwīr تنوير z "aydınlatma, nurlandırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nūr نور z "ışık" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tenya

Fransızca ténia "bağırsak kurdu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince taenia "şerit, kurdele" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen taínia ταίνια z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ten- "çekmek, germek" biçiminden evrilmiştir.

tenzih

Arapça nzh kökünden gelen tanzīh تنزيه z "arıtma, (özellikle Allah'ı) günahtan ve kirden arı tutma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naziha نَزِهَ z "arındı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tenzil
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
her birini şānına göre mekāna tenzīl ittı [statüsüne uygun yere indirdi] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
tenzīlāt: İnen şeyler

Köken

Arapça nzl kökünden gelen tanzīl تنزيل z "indirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nazala نزل z "indi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için nüzul maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

tenzil-i rütbe, tenzilat, tenzilatlı


24.10.2014
teokrasi

Fransızca théocratie "«tanrı devleti», ruhban sınıfının egemen olduğu düzen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen theokratía θεοκρατία z sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Josephus, Yahudi asıllı Rom. tarihçi (38-100).)

teoloji

Fransızca théologie "tanrıbilim, dinbilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen theologia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen theología θεολογία z sözcüğünden alıntıdır.

teorem

Fransızca théorème "kanıtlanması gereken önerme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca theōrḗma θεωρήμα z "gözlem, görüş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca theōréō θεωρέω z "bakmak, gözetlemek, seyretmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.

teori

Fransızca théorie "1. gözlem [esk.], 2. nazariye, bilimsel görüş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince theoria "gözlem, görüş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen theōría θεωρία z sözcüğünden alıntıdır.

tep|mek

Eski Türkçe tep- "vurmak, özellikle ayakla vurmak" fiilinden evrilmiştir.