tenya

tensip

Arapça nsb kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *tansīb تنسيب z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nasaba نَسَبَ z "ilişkili veya orantılı idi, uygun idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tente

İtalyanca tenda "gergi, çadır, gölgelik" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen tenta sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince tendere, tens- "germek" fiilinden türetilmiştir.

tentür

Fransızca teinture "boya, özellikle şeffaf renklendirici" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen tinctura sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince tingere "boyamak, renklendirmek" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir.

tentürdiyot

Fransızca teinture d'iode "iyot boyası" deyiminden alıntıdır.

tenvir

Arapça nwr kökünden gelen tanwīr تنوير z "aydınlatma, nurlandırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nūr نور z "ışık" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tenya
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Ténia [Fr.]: tenya, dûd-i şeritiye denilen şeritiyye fasilesinden bir nevi helmint.

Köken

Fransızca ténia "bağırsak kurdu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince taenia "şerit, kurdele" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen taínia ταίνια z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ten- "çekmek, germek" biçiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için tansiyon maddesine bakınız.


14.11.2013
tenzih

Arapça nzh kökünden gelen tanzīh تنزيه z "arıtma, (özellikle Allah'ı) günahtan ve kirden arı tutma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naziha نَزِهَ z "arındı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tenzil

Arapça nzl kökünden gelen tanzīl تنزيل z "indirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nazala نزل z "indi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teokrasi

Fransızca théocratie "«tanrı devleti», ruhban sınıfının egemen olduğu düzen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen theokratía θεοκρατία z sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Josephus, Yahudi asıllı Rom. tarihçi (38-100).)

teoloji

Fransızca théologie "tanrıbilim, dinbilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen theologia sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen theología θεολογία z sözcüğünden alıntıdır.

teorem

Fransızca théorème "kanıtlanması gereken önerme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca theōrḗma θεωρήμα z "gözlem, görüş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca theōréō θεωρέω z "bakmak, gözetlemek, seyretmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir.