tenis

tenevvür

Arapça nwr kökünden gelen tanawwur تنوّر z "aydınlanma, beyazlanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nūr نور z "ışık" sözcüğünün tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tenezzüh

Arapça nzh kökünden gelen tanazzuh تنزّه z "arınma, (kirli ve sıkıntılı şeylerden) uzaklaşma, ferahlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nazaha نزه z "arındı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tenezzül

Arapça nzl kökünden gelen tanazzul تنزّل z "kendini indirme, alçalma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nazala نَزَلَ z "indi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tenfiz

Arapça nfḍ kökünden gelen tanfīḍ تنفيض z "delip geçmek, infaz etmek, yürürlüğe koymak" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça nafaḍa نفذ z "girdi, nüfuz etti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tenha

Farsça tanhā تنها z "yalnız" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça tan تن z "gövde, kişi" sözcüğünden türetilmiştir.

tenis
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
latenis veya sadece tenis: Hususi surette hazırlanmış bir mahalde oynanan bir nevi top oyunu.

Köken

İngilizce tennis "raketlerle oynanan bir oyun" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca tenez "«tutunuz!», eskiden servis esnasında söylenen uyarı cümlesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca tenir "almak, tutmak" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Latince tenere, tent- "uzatmak, tutmak" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için tansiyon maddesine bakınız.


28.08.2013
tenkil

Arapça nkl kökünden gelen tankīl تنكيل z "kaçındırma, göz korkutma, başkalarının gözünü korkutmak amacıyla verilen ceza" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nakala نكل z "kaçındı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tenkis

Arapça nḳṣ kökünden gelen tanḳīṣ تنقيص z "eksiltme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳaṣa نقص z "eksildi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tenkit

Arapça nḳd kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *tanḳīd تنقيد z "şiddetle iğneleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳada نَقَدَ z "gagaladı, iğneledi, söz dokundurdu" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tennure

Arapça ve Farsça tannūr تنّور z "fırın, tandır" sözcüğünden türetilmiştir.

tenor

Fransızca ténor "tiz erkek sesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca tenore "1. Ortaçağ çoksesli müziğinde melodinin sabit kısmını taşıyan ses, 2. tiz erkek sesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince tenere "uzatmak, tutmak" fiilinden +()ura ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ten- "germek, uzatmak" biçiminden evrilmiştir.