teneffüs

tenasüh

Arapça nsχ kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *tanāsuχ تناسخ z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nasaχa نسخ z "çevirdi, (metin) temize çekti" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

tenasül

Arapça nsl kökünden gelen tanāsul تناسل z "üreme, neslini sürdürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nasala نسل z "üredi" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

tenasüp

Arapça nsb kökünden gelen tanāsub تناسب z "ilişkili veya orantılı olma, oranlılık, uyum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nasaba نَسَبَ z "ilgili ve ilişkili idi, uydu, uyumlu idi" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

tencere

Arapça ve Farsça ṭancīra veya tangīra تنگيره/طنجرة z "bakır pişirme kabı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳara نقر z "(bakır) oydu, çekiçle şekil verdi" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice nəḳar נקר z "(taş, metal) çekiçle şekil verdi" sözcüğü ile eş kökenlidir.

tendon

İngilizce tendon "kas lifinin kemiğe bağlanan sert kısmı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince tendo, tendonem "kas lifi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ténōn τένων z "kas lifi, yay, gergi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca teinō τεινω z "germek" fiilinden türetilmiştir.

teneffüs
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
teneffüs: nefes virüp almak, öfürmek, soluklamak (...) bir kaç gün teneffüs [soluklanmak] içün

Köken

Arapça nfs kökünden gelen tanaffus تنفّس z "soluk alma, soluklanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafasa نَفَسَ z "nefes aldı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için nefes maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

tenefüs


07.08.2015
teneke

Farsça tanga veya tanuke تنگه/تنكه z "1. ince metal tabakası, 2. Hindistan'a özgü bir tür ince gümüş para" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça tang veya tanuk "ince" sözcüğünden +a ekiyle türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen tanuka तनुक z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ténh₂-u-s (*tén-u-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tenh₂ (*ten-) "germek, çekmek" kökünden türetilmiştir.

teneşir

Farsça tanşūy تنشوى/تنشور z "1. bulaşık ve el yıkama suyu dökülen yer, 2. beden yıkama yeri" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça tan تن z "gövde" ve Farsça şūy شوى z "yıkama, yıkayan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Farsça şustan, şūy- شستن, شوى z "yıkamak" fiilinden türetilmiştir. )

tenevvür

Arapça nwr kökünden gelen tanawwur تنوّر z "aydınlanma, beyazlanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nūr نور z "ışık" sözcüğünün tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tenezzüh

Arapça nzh kökünden gelen tanazzuh تنزّه z "arınma, (kirli ve sıkıntılı şeylerden) uzaklaşma, ferahlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nazaha نزه z "arındı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tenezzül

Arapça nzl kökünden gelen tanazzul تنزّل z "kendini indirme, alçalma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nazala نَزَلَ z "indi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.