temenni

temcit

Arapça mcd kökünden gelen tamcīd تمجيد z "1. yüceltme, övme, 2. sahur duası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça macada مَجَدَ z "şanlı ve yüce idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

temdit

Arapça mdd kökünden gelen tamdīd تمديد z "uzatma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça madda مَدَّ z "uzadı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

temeddün

Arapça mdn kökünden gelen tamaddun تمدّن z "şehir yaşamını benimseme, bedevilikten ayrılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça madīna(t) "şehir" sözcüğünün tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

temel

Yeni Yunanca themélio θεμέλιο z "temel taşı, heykel veya sütun kaidesi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen themélios líthos θεμέλιος (λίθος) z deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca títhemi, the- τίθεμι, θε- z "koymak" fiilinden türetilmiştir.

temellük

Arapça mlk kökünden gelen tamalluk تملّك z "sahiplenme, mülk edinme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malaka ملك z "sahip idi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

temenni
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"dua" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
bu temennāyı Çalap kılsun kabul/ dinleyenin haceti olsun kabul "... dilek" [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
dükeli arzusı ve temennāsı Hak mahabbetinde hic ola [ Meninski, Thesaurus, 1680]
temennī تمنٌى usit. temennā تمنٌا: arzū, ricā. "... eli yüreğe, ağza ve başa koyarak selam verme" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
temennā: aslı temennī olub, bizce ise temennīnin mahall-i istimali büsbütün ayrılmışdır.

Köken

Arapça mny kökünden gelen tamannī veya tamannā تََمَنَّاٍ z "arzulama, şiddetle isteme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yazılı örneği bulunmayan *manā fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için meni maddesine bakınız.

Ek açıklama

Arapça sözcük elif maksure ile yazılır, yerine göre temennī veya temennā okunur. Türkçede iki sözcük ayrışmıştır.

Benzer sözcükler

temenna


04.09.2015
temerküz

Arapça rkz kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *tamarkuz تمركز z "merkezleşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rkz kökünden gelen markaz مركز z "merkez" sözcüğünün tafaˁlul vezninde murabba (dörtlü) masdarıdır.

temerrüt

Arapça mrd kökünden gelen tamarrud تمرّد z "inatlaşma, direnme, dikbaşlılık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça marada مرد z "inat etti" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

temessül

Arapça ms̠l kökünden gelen tamaṯṯul تمثّل z "benzeşme, asimilasyon" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maṯala مثل z "benzedi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

temettü

Arapça mtˁ kökünden gelen tamattuˁ تمتّع z "kullanma, yararlanma, menfaat elde etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mataˁa مَتَعَ z "yararlandı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

temin

Arapça Amn kökünden gelen taˀmīn تأمين z "emin kılma, güvence verme, inandırma, sağlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amana veya amina أمن z "güvendi, emin idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.