temellük

tembih

Ar tanbīh تنبيه z [#nbh tafˁīl II msd.] uyandırma, uyarma Ar nabaha نبه zuyandı

temcit

Ar tamcīd تمجيد z [#mcd tafˁīl II msd.] 1. yüceltme, övme, 2. sahur duası Ar macada مَجَدَ zşanlı ve yüce idi

temdit

Ar tamdīd تمديد z [#mdd tafˁīl II msd.] uzatma Ar madda مَدَّ zuzadı

temeddün

Ar tamaddun تمدّن z [#mdn tafaˁˁul V msd.] şehir yaşamını benimseme, bedevilikten ayrılma Ar madīna(t) şehir

temel

Yun themélio θεμέλιο ztemel taşı, heykel veya sütun kaidesi << EYun themélios líthos θεμέλιος (λίθος) za.a. EYun títhemi, the- τίθεμι, θε- zkoymak

temellük

[ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
kürbe [dişi domuz] gibi ṭoğurduğın yine yér, ve kelb gibi temellük ittügin ısırur. [ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
ol gāziler tedrīc ile tesχīr-i kılāˁ ve temellük-i biḳā idüp [kaleleri zapt edip ülkelere el koyarak]

Ar tamalluk تملّك z [#mlk tafaˁˁul V msd.] sahiplenme, mülk edinme Ar malaka ملك zsahip idi

 mülk


06.04.2019
temenni

Ar tamannī/tamannā تََمَنَّاٍ z [#mny tafaˁˁul V msd.] arzulama, şiddetle isteme Ar *manā

temerküz

Ar *tamarkuz تمركز z [#rkz tafaˁlul q. msd.] merkezleşme Ar markaz مركز z [#rkz] merkez

temerrüt

Ar tamarrud تمرّد z [#mrd tafaˁˁul V msd.] inatlaşma, direnme, dikbaşlılık Ar marada مرد zinat etti

temessül

Ar tamaṯṯul تمثّل z [#ms̠l tafaˁˁul V msd.] benzeşme, asimilasyon Ar maṯala مثل zbenzedi

temettü

Ar tamattuˁ تمتّع z [#mtˁ tafaˁˁul V msd.] kullanma, yararlanma, menfaat elde etme Ar mataˁa مَتَعَ zyararlandı