temel

tembel

Farsça tanbal تنبل z "üşengeç" sözcüğünden alıntıdır.

tembih

Arapça nbh kökünden gelen tanbīh تنبيه z "uyandırma, uyarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabaha نبه z "uyandı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

temcit

Arapça mcd kökünden gelen tamcīd تمجيد z "1. yüceltme, övme, 2. sahur duası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça macada مَجَدَ z "şanlı ve yüce idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

temdit

Arapça mdd kökünden gelen tamdīd تمديد z "uzatma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça madda مَدَّ z "uzadı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

temeddün

Arapça mdn kökünden gelen tamaddun تمدّن z "şehir yaşamını benimseme, bedevilikten ayrılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça madīna(t) "şehir" sözcüğünün tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

temel
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"ev temeli" [ Pîr Mehmed b. Yusuf, Terceman, 1461 yılından önce]
at-taˀsīs: Temel bırakmak. [ Meninski, Thesaurus, 1680]
temellü: Fundamentum habens, stabilis.

Köken

Yeni Yunanca themélio θεμέλιο z "temel taşı, heykel veya sütun kaidesi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen themélios líthos θεμέλιος (λίθος) z deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca títhemi, the- τίθεμι, θε- z "koymak" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için tez2 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

temellenmek, temellendirmek, temelli, temelsiz


06.04.2019
temellük

Arapça mlk kökünden gelen tamalluk تملّك z "sahiplenme, mülk edinme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça malaka ملك z "sahip idi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

temenni

Arapça mny kökünden gelen tamannī veya tamannā تََمَنَّاٍ z "arzulama, şiddetle isteme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yazılı örneği bulunmayan *manā fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

temerküz

Arapça rkz kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *tamarkuz تمركز z "merkezleşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rkz kökünden gelen markaz مركز z "merkez" sözcüğünün tafaˁlul vezninde murabba (dörtlü) masdarıdır.

temerrüt

Arapça mrd kökünden gelen tamarrud تمرّد z "inatlaşma, direnme, dikbaşlılık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça marada مرد z "inat etti" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

temessül

Arapça ms̠l kökünden gelen tamaṯṯul تمثّل z "benzeşme, asimilasyon" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maṯala مثل z "benzedi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.