temcit

temaşa

Ar tamāşā تماشَى z [#mşy tafāˁul VI msd.] gezinti, seyran Ar maşā مشا‎ zyürüdü

temayül

Ar tamāyul تمايل z [#myl tafāˁul VI msd.] eğilme, meyletme Ar māla مال zeğildi

temayüz

Ar tamāyuz تمايز z [#myz tafāˁul VI msd.] (kötüden) ayrılma, öne çıkma Ar māza ماز zseçti, ayırdı

tembel

Fa tanbal تنبل züşengeç

tembih

Ar tanbīh تنبيه z [#nbh tafˁīl II msd.] uyandırma, uyarma Ar nabaha نبه zuyandı

temcit

"yüceltme, övme" [ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
tehlīl ü takdīs anıŋ, temcīd ve teşbīh anıŋ "... sabah duası" [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
temgítt: matutino cioe l'hore del mattutino temcit pilavı [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
temcīd pilavı: Her vakit tekrar edilip usanç veren şey (imamın birine her seherde ısıtıp verdikleri aynı bulgur pilavından kinayedir)

Ar tamcīd تمجيد z [#mcd tafˁīl II msd.] 1. yüceltme, övme, 2. sahur duası Ar macada مَجَدَ zşanlı ve yüce idi

 mecidiye

Benzer sözcükler: temcit pilavı


22.08.2017
temdit

Ar tamdīd تمديد z [#mdd tafˁīl II msd.] uzatma Ar madda مَدَّ zuzadı

temeddün

Ar tamaddun تمدّن z [#mdn tafaˁˁul V msd.] şehir yaşamını benimseme, bedevilikten ayrılma Ar madīna(t) şehir

temel

Yun themélio θεμέλιο ztemel taşı, heykel veya sütun kaidesi << EYun themélios líthos θεμέλιος (λίθος) za.a. EYun títhemi, the- τίθεμι, θε- zkoymak

temellük

Ar tamalluk تملّك z [#mlk tafaˁˁul V msd.] sahiplenme, mülk edinme Ar malaka ملك zsahip idi

temenni

Ar tamannī/tamannā تََمَنَّاٍ z [#mny tafaˁˁul V msd.] arzulama, şiddetle isteme Ar *manā