tembel

temadi

Arapça mdy kökünden gelen tamādi تمادٍ z "boyunca sürme, sonuna kadar sürdürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça madan مدٔى z "bir şeyin sonu, limit" sözcüğünün tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır. Bu sözcük İbranice md kökünden gelen middā מִדָּה z "ölçü, boyut, uzunluk" sözcüğü ile eş kökenlidir.

temas

Arapça mss kökünden gelen tamāss تماسّ z "(bedenen) birbirine değme, ilişme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça massa مسّ z "parmakla dokundu, ilişti" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

temaşa

Arapça mşy kökünden gelen tamāşā تماشَى z "gezinti, seyran" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maşā مشا‎ z "yürüdü" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

temayül

Arapça myl kökünden gelen tamāyul تمايل z "eğilme, meyletme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça māla مال z "eğildi" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

temayüz

Arapça myz kökünden gelen tamāyuz تمايز z "(kötüden) ayrılma, öne çıkma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça māza ماز z "seçti, ayırdı" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

tembel
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Câmiü'l-Fürs, 1501]
denbel [ Meninski, Thesaurus, 1680]
tembel ... tembellik ... tembellenmek

Köken

Farsça tanbal تنبل z "üşengeç" sözcüğünden alıntıdır.

Benzer sözcükler

göz tembelliği, tembellik


01.09.2017
tembih

Arapça nbh kökünden gelen tanbīh تنبيه z "uyandırma, uyarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabaha نبه z "uyandı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

temcit

Arapça mcd kökünden gelen tamcīd تمجيد z "1. yüceltme, övme, 2. sahur duası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça macada مَجَدَ z "şanlı ve yüce idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

temdit

Arapça mdd kökünden gelen tamdīd تمديد z "uzatma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça madda مَدَّ z "uzadı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

temeddün

Arapça mdn kökünden gelen tamaddun تمدّن z "şehir yaşamını benimseme, bedevilikten ayrılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça madīna(t) "şehir" sözcüğünün tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

temel

Yeni Yunanca themélio θεμέλιο z "temel taşı, heykel veya sütun kaidesi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen themélios líthos θεμέλιος (λίθος) z deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca títhemi, the- τίθεμι, θε- z "koymak" fiilinden türetilmiştir.