temaşa

telmih

Ar talmīḥ تلميح z [#lmḥ tafˁīl II msd.] ima etme, dolaylı olarak bildirme Ar lamaḥa لمح zgöz ucuyla baktı

telve

<? Fa delv و‎ل‎د‎ zkova +a

tema

Fr thème/thèma bir yazı veya müzik parçasının konusu EYun théma θέµα z«ortaya konan şey», münazara konusu EYun títhemi, the- τίθημι, θε- zkoymak, vazetmek +ma(t)

temadi

Ar tamādi تمادٍ z [#mdy tafāˁul VI msd.] boyunca sürme, sonuna kadar sürdürme Ar madan مدٔى zbir şeyin sonu, limit ≈ İbr middā מִדָּה z [#md] ölçü, boyut, uzunluk

temas

Ar tamāss تماسّ z [#mss tafāˁul VI msd.] (bedenen) birbirine değme, ilişme Ar massa مسّ zparmakla dokundu, ilişti

temaşa

"gezinti" [ Codex Cumanicus, 1303]
gazayra ... solatium [eğlence, seyran] - Tr: tamasa "... bakınma, gözleme" [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
dört yaŋa bakdı, sarayı temāşā eyledi [gözetledi] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
تماشا temāşā pro تماشى temāşī seu temāşā

Ar tamāşā تماشَى z [#mşy tafāˁul VI msd.] gezinti, seyran Ar maşā مشا‎ zyürüdü

Not: Türkçedeki ikincil anlamı muhtemelen seyir/seyran grubundan analoji yoluyla türemiştir.


24.03.2020
temayül

Ar tamāyul تمايل z [#myl tafāˁul VI msd.] eğilme, meyletme Ar māla مال zeğildi

temayüz

Ar tamāyuz تمايز z [#myz tafāˁul VI msd.] (kötüden) ayrılma, öne çıkma Ar māza ماز zseçti, ayırdı

tembel

Fa tanbal تنبل züşengeç

tembih

Ar tanbīh تنبيه z [#nbh tafˁīl II msd.] uyandırma, uyarma Ar nabaha نبه zuyandı

temcit

Ar tamcīd تمجيد z [#mcd tafˁīl II msd.] 1. yüceltme, övme, 2. sahur duası Ar macada مَجَدَ zşanlı ve yüce idi