televole

telepati

Fransızca télépathie "«uzaktan algılama», duyu organları aracılığı olmaksızın algılama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen telepathy sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1882 Henry Myers, İng. yazar.) Bu sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Eski Yunanca páthos πάθος z "his, duygu" sözcüklerinin bileşiğidir.

telesekreter
telesiyej

Fransızca télésiège "açık koltuk şeklinde teleferik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca téléférique "teleferik" ve Fransızca siège "oturak, koltuk" sözcüklerinin bileşiğidir. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *sedicare "oturmak" biçiminden türetilmiştir. Geç Latince biçim Latince sedes sözcüğünden türetilmiştir.

teleskop

Fransızca téléscope "«uzak-gören», dürbün" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince telescopium sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1611 Prens Cesi, İt. aristokrat, Academia dei Lincei başkanı.) Bu sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Eski Yunanca skopós σκοπός z "seyreden, gözleyen" sözcüklerinin bileşiğidir.

televizyon

İngilizce television veya Fransızca télévision "«uzak-görüş», uzaktan görüntü iletme işlemi ve bu işi yapan araç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Latince visio "görme, görüş" sözcüklerinin bileşiğidir.

televole
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"bilgiye ve görgüye dayanmayan medya söylemi" [ Milliyet - gazete, 1998]
Televole kültürüne yabancı kalanlar da ülke gündeminin bu yeni sorunuyla ister istemez ilgilenmek zorundalar

Köken

Televole "Kanal D'de yayımlanan spor tartışma programı" ticari markasından türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1995)

Daha fazla bilgi için televizyon, vole maddelerine bakınız.


23.07.2019
telezzüz

Arapça lḏḏ kökünden gelen talaḏḏuḏ تلذّذ z "tad alma, tadını çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laḏḏa لَذَّ z "tatlı idi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

telgraf

Fransızca télégraphe veya İngilizce telegraph "uzak-yazar" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1792 Claude Chappe, Fr. mucit.) Bu sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Eski Yunanca grápheús γραφεύς z "yazar" sözcüklerinin bileşiğidir.

telif

Arapça Alf kökünden gelen taˀlīf تأليف z "alıştırma, birbirine uydurma, artiküle etme, kompoze etme, eser yazma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça alifa أَلِفَ z "uydu, alıştı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

telin

Arapça lˁn kökünden gelen talˁīn تلعين z "şiddetle lanetleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laˁana لعنة z "lanetledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

telkâri

Türkiye Türkçesi tel ve Farsça kārī كارى z "işçilik" sözcüklerinin bileşiğidir.