telesekreter

teleks

İngilizce telex "uzaktan yazı aktarma cihazı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce teleprinter exchange sözcüğünün kısaltmasıdır.

teleme

Farsça deleme veya delemek دلمك z "tepsi peyniri" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Moğolca aynı anlama gelen delgemek sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Moğolca delge- "sermek, yaymak" fiilinden türetilmiştir.

telemetre

Fransızca télémétre "uzaktan ölçüm cihazı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Eski Yunanca métron μέτρον z "ölçü" sözcüklerinin bileşiğidir.

teleoloji

Fransızca téléologie "bir şeyin amacına veya hedefine atfen yapılan akıl yürütme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen teleología τελεολογία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca téleios τέλειος z "tam, tamam, sonsal" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "son, bitim" sözcüğünden türetilmiştir.

telepati

Fransızca télépathie "«uzaktan algılama», duyu organları aracılığı olmaksızın algılama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen telepathy sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1882 Henry Myers, İng. yazar.) Bu sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Eski Yunanca páthos πάθος z "his, duygu" sözcüklerinin bileşiğidir.

telesekreter
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"telefon santral servisi" [ Milliyet - gazete, 1967]
İzmir Telefon Başmüdürlüğü tarafından bir 'Telesekreter' bürosu kurulmuştur. "mesaj kayıt cihazı" [ Milliyet - gazete, 1979]
Ültramodern süpertelefon (...) uzaktan kumandalı 'telesekretere' kaydedilen mesajlarınızı evinizden veya Amerika'dan bile dinleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için telefon, sekreter maddelerine bakınız.


19.09.2014
telesiyej

Fransızca télésiège "açık koltuk şeklinde teleferik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca téléférique "teleferik" ve Fransızca siège "oturak, koltuk" sözcüklerinin bileşiğidir. Fransızca sözcük Geç Latince yazılı örneği bulunmayan *sedicare "oturmak" biçiminden türetilmiştir. Geç Latince biçim Latince sedes sözcüğünden türetilmiştir.

teleskop

Fransızca téléscope "«uzak-gören», dürbün" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince telescopium sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1611 Prens Cesi, İt. aristokrat, Academia dei Lincei başkanı.) Bu sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Eski Yunanca skopós σκοπός z "seyreden, gözleyen" sözcüklerinin bileşiğidir.

televizyon

İngilizce television veya Fransızca télévision "«uzak-görüş», uzaktan görüntü iletme işlemi ve bu işi yapan araç" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Latince visio "görme, görüş" sözcüklerinin bileşiğidir.

televole

Televole "Kanal D'de yayımlanan spor tartışma programı" ticari markasından türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1995)

telezzüz

Arapça lḏḏ kökünden gelen talaḏḏuḏ تلذّذ z "tad alma, tadını çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laḏḏa لَذَّ z "tatlı idi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.