telefon

telakki

Arapça lḳy kökünden gelen talaḳḳi تلقّٕ z "kabul etme, bulma, karşılama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laḳā لَقَا z "buluştu, karşılaştı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

telaş

Arapça lşy kökünden gelen talāşī تلاشى z "dağılma, dağılarak yok olma" sözcüğünden alıntıdır.

tele+

Fransızca télé+ veya İngilizce tele+ "[bileşik adlarda] uzak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷél-o-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷel-² "çok eski, uzak" kökünden türetilmiştir.

telef

Arapça tlf kökünden gelen talaf تَلَف z "ziyan olma, boşa gitme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça talifa تَلِفَ z "ziyan oldu" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

teleferik

Fransızca téléférique "havada asılı kablo üzerinde hareket eden taşıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Eski Yunanca phérō φέρω z "taşımak" sözcüklerinin bileşiğidir.

telefon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Tarik - gazete, 1885]
[ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
telefon: Elektrik vasıtasıyla sesi uzağa işitdiren bir âlet ki bedai-i ahiredendir, dūr-şenū [Fa. 'uzak-işiten']

Köken

Fransızca téléphone "sesi uzağa iletme aracı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1834 François Sudré, Fr. mucit.) Fransızca sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Eski Yunanca phōnḗ φωνή z "ses" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için tele+, fon(o)+ maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Önce başka bir akustik iletim aracının adı iken, 1876'da Alex. Gr. Bell tarafından elektrikli ses iletim sistemi için kullanılmıştır.

Benzer sözcükler

akıllı telefon, cep telefonu, telefonlaşmak, telekonferans

Bu maddeye gönderenler

diyafon, telekız, telesekreter


18.08.2017
telefoto

İngilizce telephoto "1. uzaktan fotoğraf nakil cihazı, 2. uzak çekim fotoğraf merceği" sözcüğünden alıntıdır.

telek

Türkiye Türkçesi çelek veya yelek "kuşların kanat ve kuyruk tüyü" sözcüğünden evrilmiştir.

telekız
telekinezi

Fransızca télékinésie "nesneleri psişik güçle uzaktan hareket ettirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Eski Yunanca kinḗsis κινήσις z "hareket etme" sözcüklerinin bileşiğidir.

telekom

İngilizce telecom sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce telecommunication "uzaktan iletişim sistemlerinin genel adı" sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Latince communicatio "haberleşme" sözcüklerinin bileşiğidir.