telaş

tel

Ermenice tel թել z "iplik, sırma teli" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

tela

İtalyanca tela "seyrek dokunmuş kumaş, kanaviçe" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince tela "dokuma, kumaş" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tetḱ-(dʰ)lo biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tetḱ- "dokumak" kökünden türetilmiştir.

telaffuz

Arapça lfẓ kökünden gelen talaffuẓ تلفّظ z "söyleme, söyleyiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lafaẓa لفظ z "artiküle etti, söyledi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

telafi

Arapça lfw kökünden gelen talāfī تلافى z "bulma, sağlama, tedarik etme" sözcüğünden alıntıdır.

telakki

Arapça lḳy kökünden gelen talaḳḳi تلقّٕ z "kabul etme, bulma, karşılama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laḳā لَقَا z "buluştu, karşılaştı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

telaş
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
telāşī: Dispersio, in nihilum redactio, evanescere, in nihilum abire [dağılma, yokolma, dağılıp gitme]. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
telāş: Dağılma, ıstırab, şaşırma, acele, ivme. [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
telāş: Ar. telāşī'den. 1. Istırabla karışık acele. 2. gürüldü patırdı.

Köken

Arapça lşy kökünden gelen talāşī تلاشى z "dağılma, dağılarak yok olma" sözcüğünden alıntıdır.

Ek açıklama

"Kaygıyla karışık acele" anlamı Türkçeye özgü olup Arapça aslına mevcut değildir.

Benzer sözcükler

telaşa vermek, telaşe, telaşe memuru, telaşlanmak, telaşlı, telaşsız


12.08.2014
tele+

Fransızca télé+ veya İngilizce tele+ "[bileşik adlarda] uzak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷél-o-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷel-² "çok eski, uzak" kökünden türetilmiştir.

telef

Arapça tlf kökünden gelen talaf تَلَف z "ziyan olma, boşa gitme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça talifa تَلِفَ z "ziyan oldu" fiilinin faˁal vezninde masdarıdır.

teleferik

Fransızca téléférique "havada asılı kablo üzerinde hareket eden taşıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Eski Yunanca phérō φέρω z "taşımak" sözcüklerinin bileşiğidir.

telefon

Fransızca téléphone "sesi uzağa iletme aracı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1834 François Sudré, Fr. mucit.) Fransızca sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Eski Yunanca phōnḗ φωνή z "ses" sözcüklerinin bileşiğidir.

telefoto

İngilizce telephoto "1. uzaktan fotoğraf nakil cihazı, 2. uzak çekim fotoğraf merceği" sözcüğünden alıntıdır.