tektonik

teksif

Arapça ks̠f kökünden gelen takṯīf تكثيف z "yoğunlaştırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kaṯṯafa كَثَّفَ z "yoğunlaştırdı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teksir

Arapça ks̠r kökünden gelen takṯīr تكثير z "çoğaltma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kaṯura كَثُرَ z "çok idi" fiili ile eş kökenlidir.

tekst

Fransızca texte "metin, yazı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince textus "1. dokuma, doku, 2. yazı örgüsü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince texere "dokumak, örmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *teḱ-se- "örmek, dokumak, inşa etmek" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *teḱ- "dokunmak" kökünden türetilmiştir.

tekstil

Fransızca textile "dokuma, kumaş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince textilis "dokuma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince texere, text- "dokumak, örmek" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir.

tekstür

Fransızca texture "doku" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince textura "doku, örüntü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince tegere "dokumak" fiilinden +(t)ura ekiyle türetilmiştir.

tektonik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hakimiyet-i Milliye - gazete, 1933]
burada volkanik teşekkülât ve tektonik'in neticesinde katlanmış rüsubî tabakalar görülür.

Köken

(NOT: Fransızca tectonique sözcüğünden alıntıdır. ) Fransızca sözcük Almanca Tektonik "yer kabuğunun hareketine dair, bunu inceleyen bilim dalı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1875) Bu sözcük Eski Yunanca tektonikós τεκτονικός z "bina yapımına ilişkin, yapısal" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca téktōn τέκτων z "marangoz veya yapı ustası" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tetḱ- biçiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için teknik maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

arşitekt


14.02.2020
tekvando

Korece tae kwon do 跆拳道 z "«tekme yumruk usulü», bir döğüş sporu" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1959 Jhoon Rhee, Kore kökenli Amerikalı spor adamı.) Korece deyim Korece tae "ayak, tekme" ve Korece kwon "yumruk" ve Korece doh "yöntem, yol" sözcüklerinin bileşiğidir.

tekvin

Arapça kwn kökünden gelen takwīn تكوين‎‎‎‎ z "1. var etme, yaratma, 2. Tevrat'ın ilk kitabının adı (İng Genesis)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kāna "var idi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tekzip

Arapça kḏb kökünden gelen takḏīb تكذيب z "yalanlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kaḏaba كذب z "yalan söyledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tel

Ermenice tel թել z "iplik, sırma teli" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

tela

İtalyanca tela "seyrek dokunmuş kumaş, kanaviçe" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince tela "dokuma, kumaş" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tetḱ-(dʰ)lo biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tetḱ- "dokumak" kökünden türetilmiştir.