teklif

tekila

İsp tequila Meksika'ya özgü bir içki öz Tequila Meksika'da bir kent

tekin

TTü tek yalnız +(I)n

tekir

Yun/EYun tígris τίγρις z1. kaplan, 2. benekli veya çizgili kedi

tekit

Ar taˀkīd تأكيد z [#Akd tafˁīl II msd.] düşümleme, berkitme Ar akada أكيد zdüğümledi

tekke

Ar takiya(t) تكية z [#wkA II msd.] 1. dayanma, yatma, istirahat etme, 2. yatma yeri, barınak ≈ Ar ittakaˀa ٳتّكأ z [VIII f.] dayandı, yattı, yatağa uzandı

teklif

"zahmet yükleme" [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
ol nesneyi kim taŋrı teˁala mükellef eylemedi sen aŋa teklīf eyledün, ẓālim mısın? "... seremoni, formalite" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
teklīf: Impositio oneris, commissio rei difficilis. Dostlar arasinde teklīf yokdür. "... kabule bağlı öneri" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, <1683]
Biz bu sizüŋ teklīfiŋüz üzre krala varmam "... vergi" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
teklīf: (...) 3. Şeriat veya nizamı düvelin herkese müretteb kıldığı vazife veya tediyesini emr ettiği meblağ.

Ar taklīf تكليف z [#klf tafˁīl II msd.] zahmet ya da sorumluluk yükleme Ar kallafa كَلَّفَ z [II f.] yükledi Ar kulfa(t) كُلفة zyük, zahmet

 külfet

Not: "Öneri" anlamı 20. yy'da egemen olmuştur.

Benzer sözcükler: teklifsiz, teklifsizce

Bu maddeye gönderenler: mükellef, tekâlif


15.07.2015
tekme

<< TTü tepme ayakla vurulan darbe TTü tep- +mA

tekmil

Ar takmīl تكميل z [#kml tafˁīl II msd.] tamamlama, 'tamam' deme, bütün Ar kamala كمل ztam idi

tekne

<< ETü tekne yalak, yemlik

teknik

Fr technique yöntem, usul, özellikle imalat yöntemi EYun téχnē τέχνη z1. marangozluk veya yapı ustalığı, 2. genel anlamda ustalık, sanat +ik° << HAvr *tetḱ-sneh₂ (*tetḱ-snā) HAvr *tetḱ- ustalık yapmak, duvar veya kumaş örmek, marangozluk yapmak

tekniker

Alm Techniker teknisyen