tekerle|mek

tekel
tekellüf

Ar takalluf تكلّف z [#klf tafaˁˁul V msd.] 1. ağırlama, zahmet üstlenme, 2. protokol, abartılı saygı Ar takallafa تَكَلَّفَ z [V f.] yüklendi, üstlendi Ar kulfa(t) كلفة zyük

tekellüm

Ar takallum تكلّم z [#klm tafaˁˁul V msd.] bir dili konuşma Ar kalama كلم zsöz söyledi

tekemmül

Ar takammul تكمّل z [#kml tafaˁˁul V msd.] kemale erme, tam ve olgun hale gelme Ar kamala كمل zbütün ve tam idi

teker

TTü tekerle- tekerlek gibi dönme

tekerle|mek

TTü: "tekerlek gibi döndürmek" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
tekerlemek: Volvere, rotare, volutare. (...) tekerlenmek: Volvi, rotari, volutari. TTü: tekerleme [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
lakırdı tekerlemek: söz salıvermek, tekerleme söz atmak.

TTü tekerlek

 tekerlek

Not: Halk ağzında tekerlek adından geri-türetilmiş bir fiil olmalıdır.

Benzer sözcükler: tekerleme, tekerlenmek


23.02.2015
tekerlek

≈ ETü tegrek çember ETü *tegir- dönmek +(g)Ak

tekerrür

Ar takarrur تكرّر z [#krr tafaˁˁul V msd.] yinelenme Ar karra كَرَّ zyineledi

tekevvün

Ar takawwun تكون‎‎‎‎ z [#kwn tafaˁˁul V msd.] var olma, yaradılış Ar kāna كان zidi, var idi

tekfin

Ar takfīn تكفين z [#kfn tafˁīl II msd.] kefenleme Ar kafan

tekfir

Ar takfīr تكفير z [#kfr tafˁīl II msd.] 1. kefaret verme, 2. birine kâfir deme, kâfirlik yükleme