tekel

tekbir

Ar takbīr تكبير z [#kbr tafˁīl II msd.] yüceltme, Allahu ekber deme Ar kabbara كَبَّرَ z [II f.] büyüttü, yüceltti

tekdir

Ar takdīr تكدير z [#kdr tafˁīl II msd.] bulandırma, bunaltma, azarlama, ayıplama Ar kadara كَدَرَ zsıkıldı, bunaldı

teke

<< ETü teke erkek keçi

tekebbür

Ar takabbur تكبّر z [#kbr tafaˁˁul V msd.] büyüklenme, büyüklük taslama Ar kabura كَبُرَ zbüyük idi, büyüdü

tekeffül

Ar takafful تكفّل z [#kfl tafaˁˁul V msd.] kefil olma, birinin kefaletini üstlenme Ar kafala كفل zkefil oldu

tekel

YTü: "Fr. monopoli = YOsm inhisar karşılığı" [ Cumhuriyet - gazete, 1945]
Bakanlıkların isimleri tamamen Türkçeleştirildi: ... Gümrük ve Tekel (Gümrük ve İnhisarlar) tekelci [ Milliyet - gazete, 1951]
Sovyet Rusya'nın tekelci gençlik teşkilatı olan Komsomol

 tek, el

Not: 1945'te Feridun Fikri Düşünsel tarafından önerilen yeni sözcüktür. Tekelci sözcüğü 1960'lara dek "içkici" anlamında kullanılır.

Benzer sözcükler: tekelci


05.03.2019
tekellüf

Ar takalluf تكلّف z [#klf tafaˁˁul V msd.] 1. ağırlama, zahmet üstlenme, 2. protokol, abartılı saygı Ar takallafa تَكَلَّفَ z [V f.] yüklendi, üstlendi Ar kulfa(t) كلفة zyük

tekellüm

Ar takallum تكلّم z [#klm tafaˁˁul V msd.] konuşma Ar kalama كلم zsöz söyledi

tekemmül

Ar takammul تكمّل z [#kml tafaˁˁul V msd.] kemale erme, tam ve olgun hale gelme Ar kamala كمل zbütün ve tam idi

teker

TTü tekerle- tekerlek gibi dönme

tekerle|mek

TTü tekerlek