tekebbür

tekâsüf

Arapça ks̠f kökünden gelen takāṯuf تكاثف z "sıklaşma, yoğunlaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kaṯafa كثف z "sık idi" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

tekaüt

Arapça ḳˁd kökünden gelen taḳāˁud تقاعد z "1. oturma, 2. eylemli olmama, inzivaya çekilme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaˁada قعد z "oturdu" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

tekbir

Arapça kbr kökünden gelen takbīr تكبير z "yüceltme, Allahu ekber deme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kabbara كَبَّرَ z "büyüttü, yüceltti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tekdir

Arapça kdr kökünden gelen takdīr تكدير z "bulandırma, bunaltma, azarlama, ayıplama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kadara كَدَرَ z "sıkıldı, bunaldı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teke

Eski Türkçe teke "erkek keçi" sözcüğünden evrilmiştir.

tekebbür
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, 1250? yılından önce]
takabbur kamu tilde yirlür kılık [kibir her dilde yerilen bir davranış] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
tekebbür & vul. tekebbürlik, tekebbürlenmek: mağrūr ol.

Köken

Arapça kbr kökünden gelen takabbur تكبّر z "büyüklenme, büyüklük taslama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kabura كَبُرَ z "büyük idi, büyüdü" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için kibir maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

mütekebbir


14.05.2015
tekeffül

Arapça kfl kökünden gelen takafful تكفّل z "kefil olma, birinin kefaletini üstlenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kafala كفل z "kefil oldu" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tekel
tekellüf

Arapça klf kökünden gelen takalluf تكلّف z "1. ağırlama, zahmet üstlenme, 2. protokol, abartılı saygı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça takallafa تَكَلَّفَ z "yüklendi, üstlendi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır. Bu sözcük Arapça kulfa(t) كلفة z "yük" sözcüğünün (V) fiilidir.

tekellüm

Arapça klm kökünden gelen takallum تكلّم z "bir dili konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kalama كلم z "söz söyledi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tekemmül

Arapça kml kökünden gelen takammul تكمّل z "kemale erme, tam ve olgun hale gelme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kamala كمل z "bütün ve tam idi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.