teganni

tefsir

Arapça fsr kökünden gelen tafsīr تفسير z "yorumlama, özellikle Kuran'ı yorumlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice pşār פשר z "yorum, rüya tabiri" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #pşr פשר z "1. çözme, 2. rüya tabir etme, yorumlama" kökünden türetilmiştir.

teftiş

Arapça ftş kökünden gelen taftīş تفتيش z "denetleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fattaşa فَتَّشَ z "denetledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tefviz

Arapça fwḍ kökünden gelen tafwīḍ تفويض z "ihale etme, bir işi birine ısmarlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fawwaḍa فَوَّضَ z "ihale etti, ısmarladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tegafül

Arapça ġfl kökünden gelen taġāful تغافل z "gaflet taslama, bilmezden gelme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġafala غَفَلَ z "habersiz idi" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

tegallüp

Arapça ġlb kökünden gelen taġallub تغلّب z "galip gelme, egemen olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġalaba غَلَبَ z "üstün idi, üstün geldi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

teganni
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
teġannī: ırlamak. Cantare, canere & gemere columbam.

Köken

Arapça ġny kökünden gelen taġannī تغنّى z "(kumru) ötme, şarkı söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaniya غَنِىَ z "sesini titreterek terennüm etti, kumru gibi öttü" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için muganni maddesine bakınız.


16.09.2017
teğel

Farsça tigal تگل z "yama" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Eski Türkçe tik- "dikiş dikmek" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

teğelti

Farsça tagaltū veya tagalti "eyerin altına konulan keçe, dolgulu battaniye" sözcüğü ile eş kökenlidir.

teğet

Eski Türkçe teg- "değmek" fiilinden Yeni Türkçe +At2 ekiyle türetilmiştir.

teğmen

Türkiye Türkçesi teg- "değmek" fiilinden Yeni Türkçe +mAn ekiyle türetilmiştir.

tehcir

Arapça hcr kökünden gelen tahcīr تهجير z "yola çıkma, gün doğumunda seyahat etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hacara هجر z "göçtü" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.