tefrit

tefhim

Arapça fhm kökünden gelen tafhīm تفهيم z "fehm ettirme, anlamasını sağlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fahama فَهَمَ z "anladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teflon

Teflon "bir plastik madde" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1944 Roy Plunkett & Kinetic Chemicals, ABD.) Bu sözcük İngilizce tetrafluorethylene "dört fluor molekülü içeren etilen türevi" sözcüğünün kısaltmasıdır.

tefrik

Arapça frḳ kökünden gelen tafrīḳ تفريق z "1. ayırma, ayrıştırma, 3. aritmetikte çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḳa فَرَقَ z "ayırdı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tefrika

Arapça frḳ kökünden gelen tafriḳa(t) تفرقة z "ayrılmış şey, bölük, bölüm" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḳa فَرَقَ z "ayırdı" fiilinin tafˁila(t) vezninde (II) masdarıdır.

tefriş

Arapça frş kökünden gelen tafrīş تفريش z "yere yatak veya döşek serme, taş döşeme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça farş فرش z "yaygı, halı, döşek" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tefrit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Kitâb fi'l- Fıkh, 1400 yılından önce]
[ Meninski, Thesaurus, 1680]
ifrātu tefrıt ile

Köken

Arapça frṭ kökünden gelen tafrīṭ تفريط z "geride kalma, eksik ve yetersiz olma, ihmal etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraṭa فرط z "ileri gitti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için ifrat maddesine bakınız.

Ek açıklama

Arapça sözcüğün asıl anlamı “ileri gönderme, ileri gitmesine neden olma” olup, “geride kalma” anlamı bunun mantıki eşdeğeridir. Türkçede daima ifrat/tefrit ikilisi içinde kullanılır.


01.09.2017
tefsir

Arapça fsr kökünden gelen tafsīr تفسير z "yorumlama, özellikle Kuran'ı yorumlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice pşār פשר z "yorum, rüya tabiri" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #pşr פשר z "1. çözme, 2. rüya tabir etme, yorumlama" kökünden türetilmiştir.

teftiş

Arapça ftş kökünden gelen taftīş تفتيش z "denetleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fattaşa فَتَّشَ z "denetledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tefviz

Arapça fwḍ kökünden gelen tafwīḍ تفويض z "ihale etme, bir işi birine ısmarlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fawwaḍa فَوَّضَ z "ihale etti, ısmarladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tegafül

Arapça ġfl kökünden gelen taġāful تغافل z "gaflet taslama, bilmezden gelme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġafala غَفَلَ z "habersiz idi" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.

tegallüp

Arapça ġlb kökünden gelen taġallub تغلّب z "galip gelme, egemen olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġalaba غَلَبَ z "üstün idi, üstün geldi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.