tefrik

tefekkür

Arapça fkr kökünden gelen tafakkur تفكّر z "düşünme, akıl yürütme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fakara فَكَرَ z "düşündü" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

teferruat

Arapça frˁ kökünden gelen tafarruˁ تفرّع z "dallanma, kollara ayrılma" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça faraˁa فرع z "dallandı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tefessüh

Arapça fsχ kökünden gelen tafassuχ تفسّخ z "sakatlanma, hukuken geçersiz kılınma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fasaχa فَسَخَ z "kolunu veya bacağını çıkardı, hukuken geçersiz kıldı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tefhim

Arapça fhm kökünden gelen tafhīm تفهيم z "fehm ettirme, anlamasını sağlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fahama فَهَمَ z "anladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teflon

Teflon "bir plastik madde" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1944 Roy Plunkett & Kinetic Chemicals, ABD.) Bu sözcük İngilizce tetrafluorethylene "dört fluor molekülü içeren etilen türevi" sözcüğünün kısaltmasıdır.

tefrik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"aritmetikte çıkarma" [ Kutadgu Bilig, 1069]
yana camˁ u tafrīk misāḥatḳa öt [sonra toplama çıkarma ve ölçüme geç]

Köken

Arapça frḳ kökünden gelen tafrīḳ تفريق z "1. ayırma, ayrıştırma, 3. aritmetikte çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḳa فَرَقَ z "ayırdı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için fark maddesine bakınız.

Ek açıklama

Divriği kentinin adı Arapça tefrīḳī "hizipçi, mezhepçi" sözcüğünün Bizans Rumcasına aktarılmış biçiminden gelir.

Bu maddeye gönderenler

tefrika


31.03.2015
tefrika

Arapça frḳ kökünden gelen tafriḳa(t) تفرقة z "ayrılmış şey, bölük, bölüm" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḳa فَرَقَ z "ayırdı" fiilinin tafˁila(t) vezninde (II) masdarıdır.

tefriş

Arapça frş kökünden gelen tafrīş تفريش z "yere yatak veya döşek serme, taş döşeme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça farş فرش z "yaygı, halı, döşek" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tefrit

Arapça frṭ kökünden gelen tafrīṭ تفريط z "geride kalma, eksik ve yetersiz olma, ihmal etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraṭa فرط z "ileri gitti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tefsir

Arapça fsr kökünden gelen tafsīr تفسير z "yorumlama, özellikle Kuran'ı yorumlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice pşār פשר z "yorum, rüya tabiri" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #pşr פשר z "1. çözme, 2. rüya tabir etme, yorumlama" kökünden türetilmiştir.

teftiş

Arapça ftş kökünden gelen taftīş تفتيش z "denetleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fattaşa فَتَّشَ z "denetledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.