tefriş

tefessüh

Arapça fsχ kökünden gelen tafassuχ تفسّخ z "sakatlanma, hukuken geçersiz kılınma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fasaχa فَسَخَ z "kolunu veya bacağını çıkardı, hukuken geçersiz kıldı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tefhim

Arapça fhm kökünden gelen tafhīm تفهيم z "fehm ettirme, anlamasını sağlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fahama فَهَمَ z "anladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teflon

Teflon "bir plastik madde" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1944 Roy Plunkett & Kinetic Chemicals, ABD.) Bu sözcük İngilizce tetrafluorethylene "dört fluor molekülü içeren etilen türevi" sözcüğünün kısaltmasıdır.

tefrik

Arapça frḳ kökünden gelen tafrīḳ تفريق z "1. ayırma, ayrıştırma, 3. aritmetikte çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḳa فَرَقَ z "ayırdı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tefrika

Arapça frḳ kökünden gelen tafriḳa(t) تفرقة z "ayrılmış şey, bölük, bölüm" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḳa فَرَقَ z "ayırdı" fiilinin tafˁila(t) vezninde (II) masdarıdır.

tefriş
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
tefrīş: yere fereş döşemek. Insternere, pro strato imponere.

Köken

Arapça frş kökünden gelen tafrīş تفريش z "yere yatak veya döşek serme, taş döşeme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça farş فرش z "yaygı, halı, döşek" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için mefruşat maddesine bakınız.


12.08.2014
tefrit

Arapça frṭ kökünden gelen tafrīṭ تفريط z "geride kalma, eksik ve yetersiz olma, ihmal etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraṭa فرط z "ileri gitti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tefsir

Arapça fsr kökünden gelen tafsīr تفسير z "yorumlama, özellikle Kuran'ı yorumlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice pşār פשר z "yorum, rüya tabiri" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #pşr פשר z "1. çözme, 2. rüya tabir etme, yorumlama" kökünden türetilmiştir.

teftiş

Arapça ftş kökünden gelen taftīş تفتيش z "denetleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fattaşa فَتَّشَ z "denetledi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tefviz

Arapça fwḍ kökünden gelen tafwīḍ تفويض z "ihale etme, bir işi birine ısmarlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fawwaḍa فَوَّضَ z "ihale etti, ısmarladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tegafül

Arapça ġfl kökünden gelen taġāful تغافل z "gaflet taslama, bilmezden gelme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġafala غَفَلَ z "habersiz idi" fiilinin tafāˁul vezninde (VI) masdarıdır.