teflon

tefek

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

tefekkür

Arapça fkr kökünden gelen tafakkur تفكّر z "düşünme, akıl yürütme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fakara فَكَرَ z "düşündü" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

teferruat

Arapça frˁ kökünden gelen tafarruˁ تفرّع z "dallanma, kollara ayrılma" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça faraˁa فرع z "dallandı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tefessüh

Arapça fsχ kökünden gelen tafassuχ تفسّخ z "sakatlanma, hukuken geçersiz kılınma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fasaχa فَسَخَ z "kolunu veya bacağını çıkardı, hukuken geçersiz kıldı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tefhim

Arapça fhm kökünden gelen tafhīm تفهيم z "fehm ettirme, anlamasını sağlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fahama فَهَمَ z "anladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teflon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"tıpta kullanılan bir plastik" [ Milliyet - gazete, 1961]
Dakron ve Teflondan sun'î damar yapılması mümkün ".. tesisatta kullanılan izolasyon bantı" [ Milliyet - gazete, 1973]
Teflon sızdırmazlık bantı "... yapışmaz tava" [ Milliyet - gazete, 1978]
Alüminyum, Teflon ve yeni emaye [tava] çeşitleri

Köken

Teflon "bir plastik madde" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1944 Roy Plunkett & Kinetic Chemicals, ABD.) Bu sözcük İngilizce tetrafluorethylene "dört fluor molekülü içeren etilen türevi" sözcüğünün kısaltmasıdır.

Daha fazla bilgi için tetra+, flor, etil maddelerine bakınız.


18.08.2017
tefrik

Arapça frḳ kökünden gelen tafrīḳ تفريق z "1. ayırma, ayrıştırma, 3. aritmetikte çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḳa فَرَقَ z "ayırdı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tefrika

Arapça frḳ kökünden gelen tafriḳa(t) تفرقة z "ayrılmış şey, bölük, bölüm" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḳa فَرَقَ z "ayırdı" fiilinin tafˁila(t) vezninde (II) masdarıdır.

tefriş

Arapça frş kökünden gelen tafrīş تفريش z "yere yatak veya döşek serme, taş döşeme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça farş فرش z "yaygı, halı, döşek" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tefrit

Arapça frṭ kökünden gelen tafrīṭ تفريط z "geride kalma, eksik ve yetersiz olma, ihmal etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraṭa فرط z "ileri gitti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tefsir

Arapça fsr kökünden gelen tafsīr تفسير z "yorumlama, özellikle Kuran'ı yorumlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice pşār פשר z "yorum, rüya tabiri" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #pşr פשר z "1. çözme, 2. rüya tabir etme, yorumlama" kökünden türetilmiştir.