tefhim

tefeci

Türkiye Türkçesi defe veya tefe "varak destesi" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Arapça dff kökünden gelen daffa(t) دَفَّة z "1. kapı veya pencere kanadı, 2. kitabın ön ve arka kapağı" sözcüğünden alıntıdır.

tefek

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

tefekkür

Arapça fkr kökünden gelen tafakkur تفكّر z "düşünme, akıl yürütme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fakara فَكَرَ z "düşündü" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

teferruat

Arapça frˁ kökünden gelen tafarruˁ تفرّع z "dallanma, kollara ayrılma" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça faraˁa فرع z "dallandı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tefessüh

Arapça fsχ kökünden gelen tafassuχ تفسّخ z "sakatlanma, hukuken geçersiz kılınma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fasaχa فَسَخَ z "kolunu veya bacağını çıkardı, hukuken geçersiz kıldı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tefhim
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
tefhīm: fehm ittürmek, anlatmak.

Köken

Arapça fhm kökünden gelen tafhīm تفهيم z "fehm ettirme, anlamasını sağlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fahama فَهَمَ z "anladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için fehim maddesine bakınız.


12.08.2014
teflon

Teflon "bir plastik madde" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1944 Roy Plunkett & Kinetic Chemicals, ABD.) Bu sözcük İngilizce tetrafluorethylene "dört fluor molekülü içeren etilen türevi" sözcüğünün kısaltmasıdır.

tefrik

Arapça frḳ kökünden gelen tafrīḳ تفريق z "1. ayırma, ayrıştırma, 3. aritmetikte çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḳa فَرَقَ z "ayırdı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tefrika

Arapça frḳ kökünden gelen tafriḳa(t) تفرقة z "ayrılmış şey, bölük, bölüm" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḳa فَرَقَ z "ayırdı" fiilinin tafˁila(t) vezninde (II) masdarıdır.

tefriş

Arapça frş kökünden gelen tafrīş تفريش z "yere yatak veya döşek serme, taş döşeme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça farş فرش z "yaygı, halı, döşek" sözcüğünün tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tefrit

Arapça frṭ kökünden gelen tafrīṭ تفريط z "geride kalma, eksik ve yetersiz olma, ihmal etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraṭa فرط z "ileri gitti" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.