tefek

teenni

Arapça Any kökünden gelen taˀannī تأنّى z "acele etmeme, geciktirme, yavaştan alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça anā أنا z "gecikti" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

teessüf

Arapça Asf kökünden gelen taˀassuf تأسّف z "üzülme, esef duyma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça asifa أَسِفَ z "pişman oldu, esef etti" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

teessür

Arapça As̠r kökünden gelen taˀaṯṯur تأثّر z "etkilenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aṯṯara أَثَّرَ z "tesir etti, etkiledi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır. Bu sözcük Arapça aṯar أثر z "eser, iz" sözcüğünün (II) fiilidir.

teessüs

Arapça Ass kökünden gelen taˀassus تأسّس z "tesis edilme, temellenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça uss اسّ z "temel, baz" sözcüğünün tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tefeci

Türkiye Türkçesi defe veya tefe "varak destesi" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Arapça dff kökünden gelen daffa(t) دَفَّة z "1. kapı veya pencere kanadı, 2. kitabın ön ve arka kapağı" sözcüğünden alıntıdır.

tefek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

ufak tefek [ Lugat-i Halimi, 1477]
çerçi ki uvak devek ve boncuk satarlar [ Osmanlı Kanunnameleri, 1512 yılından önce]
uvak devek

Köken

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.


18.09.2017
tefekkür

Arapça fkr kökünden gelen tafakkur تفكّر z "düşünme, akıl yürütme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fakara فَكَرَ z "düşündü" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

teferruat

Arapça frˁ kökünden gelen tafarruˁ تفرّع z "dallanma, kollara ayrılma" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça faraˁa فرع z "dallandı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tefessüh

Arapça fsχ kökünden gelen tafassuχ تفسّخ z "sakatlanma, hukuken geçersiz kılınma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fasaχa فَسَخَ z "kolunu veya bacağını çıkardı, hukuken geçersiz kıldı" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tefhim

Arapça fhm kökünden gelen tafhīm تفهيم z "fehm ettirme, anlamasını sağlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fahama فَهَمَ z "anladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teflon

Teflon "bir plastik madde" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1944 Roy Plunkett & Kinetic Chemicals, ABD.) Bu sözcük İngilizce tetrafluorethylene "dört fluor molekülü içeren etilen türevi" sözcüğünün kısaltmasıdır.