teemmül

tedricen

Arapça tadrīcan تدريجاً z "adım adım, derece derece" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça drc kökünden gelen tadrīc تدريج z "adımlama, basamak çıkma" sözcüğünün zarfıdır. Bu sözcük Arapça daraca دَرَجَ z "yürüdü, adımladı" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tedris

Arapça drs kökünden gelen tadrīs تدريس z "ders verme, öğretme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça darasa دَرَسَ z "ders gördü, öğrendi" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

tedvir

Arapça dwr kökünden gelen tadwīr تدوير z "döndürme, devr ettirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāra دار z "döndü" fiilinin tafˁīl vezninde (II) masdarıdır.

teehhül

Arapça Ahl kökünden gelen taˀahhul تأهّل z "evlenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ahala أهل z "evlendi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

teehhür

Arapça Aχr kökünden gelen taˀaχχur تأخّر z "geri kalma, gecikme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça āχar "gerideki" sözcüğünün tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

teemmül
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
teemmül: Contemplari, attento animo considerare.

Köken

Arapça Aml kökünden gelen taˀammul تأمّل z "tefekkür etme, bir şeye yoğunlaşarak düşünme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amala أمل z "umdu, hedefe yöneldi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için emel maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

müteemmil


24.10.2014
teenni

Arapça Any kökünden gelen taˀannī تأنّى z "acele etmeme, geciktirme, yavaştan alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça anā أنا z "gecikti" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

teessüf

Arapça Asf kökünden gelen taˀassuf تأسّف z "üzülme, esef duyma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça asifa أَسِفَ z "pişman oldu, esef etti" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

teessür

Arapça As̠r kökünden gelen taˀaṯṯur تأثّر z "etkilenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aṯṯara أَثَّرَ z "tesir etti, etkiledi" fiilinin tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır. Bu sözcük Arapça aṯar أثر z "eser, iz" sözcüğünün (II) fiilidir.

teessüs

Arapça Ass kökünden gelen taˀassus تأسّس z "tesis edilme, temellenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça uss اسّ z "temel, baz" sözcüğünün tafaˁˁul vezninde (V) masdarıdır.

tefeci

Türkiye Türkçesi defe veya tefe "varak destesi" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Arapça dff kökünden gelen daffa(t) دَفَّة z "1. kapı veya pencere kanadı, 2. kitabın ön ve arka kapağı" sözcüğünden alıntıdır.